Centrálny register zmlúv

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Jún 2022
Rámcová dohoda dodávkach mlieka a mliečnych výrobkov
ÚVTOSaÚVV -01813/36-LO-2022
42 344,00 € NOVOCASING NITRA, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
6. Jún 2022
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
UVTOSaUVV-02953/32-LO-2022
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
31. Máj 2022
Zmluva č. 3465 o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve
UVTOSaÚVV-02866/32-LO-2022
0,00 € EKO LOG, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
31. Máj 2022
Darovacia zmluva
UVTOSaUVV-02875/35-LO-2022
0,00 € Büttner-Schmitz Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
23. Máj 2022
Zmluva o výpožičke
UVTOSaUVV-00698/32-LO-2022-7
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
3. Máj 2022
Zmluva o výpožičke
UVTOSaUVV-00698/32-LO-2022-6
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
3. Máj 2022
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
UVTOSaUVV-02326/32-LO-2022
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
22. Apríl 2022
Zmluva o výpožičke
UVTOSaUVV-00698/32-LO-2022-5
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
13. Apríl 2022
Zmluva o nájme služobného bytu
UVTOSaUVV-00714/32-LO-2022-35
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
30. Marec 2022
Zmluva o nájme služobného bytu
UVTOSaUVV-00714/32-LO-2022-18
645,17 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
30. Marec 2022
Zmluva o nájme služobného bytu
UVTOSaUVV-00714/32-LO-2022-19
645,17 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
31. Marec 2022
Zmluva o výpožičke
UVTOSaUVV-00698/32-LO-2022-4
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
31. Marec 2022
ZMLUVA O NÁJME HNUTEĽNÝCH VECÍ
ÚVTOSaÚVV-00117/32-LO-2022- 2
Doplnená
2 449,39 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
31. Marec 2022
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
ÚVTOSaÚVV-00117/32-LO-2022-1
Doplnená
375 650,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
23. Marec 2022
Zmluva o výpožičke
UVTOSaUVV-00698/32-LO-2022-3
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
21. Marec 2022
Rámcová dohoda dodávkach Múky
ÚVTOSaÚVV-2022/04468/LO
Doplnená
128 372,50 € PENAM SLOVAKIA, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
11. Marec 2022
Kúpna zmluva
ÚVTOSaÚVV-01363/26-LO-2022
2 200,00 € Marek Hlina Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
11. Marec 2022
Zmluva o výpožičke
ÚVTOSaÚVV-01361/26-LO-2022
0,00 € Tomáš Sloboda Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
9. Marec 2022
Rámcová dohoda dodávkach cestovín
ÚVTOSaÚVV-2022/04469/LO
Doplnená
37 191,63 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
9. Marec 2022
Zmluva o výpožičke
ÚVTOS a ÚVV- 00698 / 32-LO-2022-2
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované