Centrálny register zmlúv

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2024
Rámcová dohoda o dodávkach mrazeného mäsa, vnútorností a čerstvého mäsa 4
č. ÚVTOSaÚVV-00028/36-LO-2023-112
163 900,00 € Majster mäsiar, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
23. Január 2024
Rámcová dohoda o dodávkach vajec 6
ÚVTOSaÚVV-00028/36-LO-2023-111
15 755,50 € Food Factory Slovakia, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
18. Január 2024
Rámcová dohoda o dodávkach mrazených potravín 4
ÚVTOSaÚVV -00028/36-LO-2023-110
25 350,00 € Food Factory Slovakia, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
16. Január 2024
Rámcová dohoda o dodávkach korenín 4
ÚVTOSaÚVV-00028/36-LO-2023-109
19 900,00 € GLOBUS, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
16. Január 2024
Rámcová dohoda o dodávkach spracovaného ovocia a zeleniny 3
č.ÚVTOSaÚVV -00028/36-LO-2023-108
36 293,00 € GLOBUS, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
12. Január 2024
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. UVTOSaUVV-00327/14-LO-2024
UVTOSaUVV-00327/14-LO-2024
25,00 € Urologická ambulancia - DF - REN, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
11. Január 2024
Rámcová dohoda o dodávkach ovocia, zeleniny a zemiakov 7
ÚVTOSaÚVV-00028/36-LO-2023-107
50 799,00 € Food Factory Slovakia, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
9. Január 2024
Rámcová dohoda o dodávkach strukovín 3
č. ÚVTOSaÚVV -00028/36-LO-2023-106
19 400,00 € GLOBUS, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
6. November 2023
Čiastková zmluva o združenej dodávke zemného plynu
č.UVTOSaUVV-03761/32-LO-2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
6. November 2023
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
č. UVTOSaUVV-03762/32-LO-2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
11. December 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
č. UVTOSaUVV-05638/32-LO-2023-10
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
11. December 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
č. UVTOSaUVV-05638/32-LO-2023-9
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
11. December 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
č. UVTOSaUVV-05638/32-LO-2023-8
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
11. December 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
č. UVTOSaUVV-05638/32-LO-2023-7
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
11. December 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
č. UVTOSaUVV-05638/32-LO-2023-6
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
11. December 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
č. UVTOSaUVV-05638/32-LO-2023-5
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
11. December 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
č. UVTOSaUVV-05638/32-LO-2023-4
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
11. December 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
č. UVTOSaUVV-05638/32-LO-2023-3
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
11. December 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
č. UVTOSaUVV-05638/32-LO-2023-2
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
19. December 2023
Zmluva o nájme služobného bytu
UVTOSaUVV-04984/32-LO-2023-6
973,53 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované