Centrálny register zmlúv

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. November 2022
ZMLUVA O DIELO
UVTOSaUVV-05129/32-LO-2022
10 800,00 € REPAR - Building Control, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
26. Október 2022
Rámcová dohoda o dodávkach tukov, nátierok
ÚVTOSaÚVV-1813/36-LO-2022-26
85 798,00 € GLOBUS spol. s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
14. Október 2022
Rámcová dohoda dodávkach ovocia ,zeleniny a zemiakov
ÚVTOSaÚVV-1813/36-LO-2022-24
46 000,00 € Jozef Čmehýl-Doprava-Obchod-Služby-DOS, Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
12. Október 2022
Rámcová dohoda dodávkach vajec
ÚVTOSaÚVV-01813/36-LO-2022-25
14 347,80 € NOVOCASING NITRA, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
3. Október 2022
Zmluva o výpožičke
UVTOSaUVV-00698/32-LO-2022-9
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
28. September 2022
Rámcová dohoda dodávkach múk
ÚVTOSaÚVV -01813/36-LO-2022-23
56 303,00 € NOVOCASING NITRA, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
22. September 2022
Dohoda o párení chovnej civilnej suky s chovným služobným psom
UVTOSaUVV-04808/26-LO-2022
0,00 € anonymizované Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
12. September 2022
Zmluva o dielo č. UVTOSaUVV-04442/32-LO-2022
UVTOSaUVV-04442/32-LO-2022
11 840,40 € HYDROMETRA, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
9. September 2022
Rámcová dohoda dodávkach bujónov a polievok
ÚVTOSaÚVV -1813/36-LO-2022-20
24 500,00 € CHEBIKA s.r.o., Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
7. September 2022
Rámcová dohoda dodávkach mlieka a mliečnych výrobkov
ÚVTOSaÚVV -01813/36-LO-2022-21
49 200,00 € NOVOCASING NITRA, Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
5. September 2022
Z M L U V A na nákup pohonných hmôt prostredníctvom bezhotovostného platobného styku
UVVaUVTOS-03597/36-LO-2022-9
Doplnená
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
30. August 2022
Zmluva o výpožičke
UVTOSaUVV-00698/32-LO-2022-8
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
9. August 2022
Rámcová dohoda dodávkach pekárenského tovaru
ÚVTOSaÚVV --1813/36-LO-2022-18
51 985,30 € PENAM SLOVAKIA, a.s., Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
22. Júl 2022
Rámcová dohoda dodávkach mrazeného mäsa, vnútorností a čerstvého mäsa
ÚVTOSaÚVV -1813/36-LO-2022-15
138 500,00 € Majster mäsiar s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
20. Júl 2022
Rámcová dohoda dodávkach tukov, nátierok a vajec
ÚVTOSaÚVV-1813/36-LO-2022-14
86 659,50 € GLOBUS spol. s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
20. Júl 2022
Rámcová dohoda dodávkach ovocia ,zeleniny a zemiakov
ÚVTOSaÚVV-1813/36-LO-2022-16
40 700,00 € Jozef Čmehýl-Doprava-Obchod-Služby-DOS Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
1. Júl 2022
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
UVTOSaUVV-03506/32-LO-2022
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
28. Jún 2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z20224645_Z zo dňa 23.05.2022
UVTOSaUVV-02433_36-2022
1 694,76 € ITSK, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
27. Jún 2022
Rámcová dohoda dodávkach spracovaného ovocia a zeleniny
ÚVTOSaÚVV -09838/36-LO-2022
69 657,24 € GLOBUS spol. s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
14. Jún 2022
Rámcová dohoda dodávkach múk
ÚVTOSaÚVV -09139/36-LO-2022
52 300,00 € NOVOCASING NITRA, s.r.o., Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov