Centrálny register zmlúv

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. December 2022
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
UVTOSaUVV-06381/32-LO-2022-1
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
30. December 2022
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
UVTOSaUVV-06381/32-LO-2022-2
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
30. December 2022
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
UVTOSaUVV-06381/32-LO-2022-3
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
30. December 2022
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
UVTOSaUVV-06381/32-LO-2022-4
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
30. December 2022
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
UVTOSaUVV-06381/32-LO-2022-5
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
30. December 2022
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
UVTOSaUVV-06381/32-LO-2022-6
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
29. December 2022
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu
UVTOSaUVV-05742/32-LO-2022-1
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
21. December 2022
Rámcová dohoda o dodávkach zákuskov
ÚVTOSaÚVV-01813/36-LO-2022-34
22 656,00 € Olajos dezerty, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
20. December 2022
Rámcová dohoda dodávkach cestovín
ÚVTOSaÚVV -01813/36-LO-2022-35
23 399,99 € DEMIFOOD spol. s.r.o., Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
14. December 2022
Zmluva o nájme služobného bytu
UVTOSaUVV-00714/32-LO-2022-47
864,60 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
12. December 2022
Zmluva o nájme služobného bytu
UVTOSaUVV-00714/32-LO-2022-45
861,84 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
12. December 2022
Zmluva o nájme služobného bytu
UVTOSaUVV-00714/32-LO-2022-46
974,52 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
12. December 2022
Zmluva o nájme služobného bytu
UVTOSaUVV-00714/32-LO-2022-48
Doplnená
965,40 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
8. December 2022
Rámcová dohoda o dodávkach mlieka a mliečnych výrobkov
ÚVTOSaÚVV -01813/36-LO-2022-33
58 300,00 € NOVOCASING NITRA, s.r.o., Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
8. December 2022
Rámcová dohoda o dodávkach korenín
ÚVTOSaÚVV -01813/36-LO-2022-30
38 399,00 € GLOBUS spol. s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
7. December 2022
Rámcová kúpna zmluva
UVTOSaÚVV-06111/32-LO-2022
0,00 € Messer Tatragas, spol. s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
6. December 2022
Rámcová dohoda o dodávkach cukru a cukroviniek
ÚVTOSaÚVV -01813/36-LO-2022-36
37 889,00 € GLOBUS spol. s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
2. December 2022
Zmluva o výpožičke
UVTOSaUVV-00698/32-LO-2022-10
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Základná organizácia odborového zväzu Zboru väzenskej a justičnej stráže pri Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Leopoldov
31. August 2022
Rámcová dohoda dodávkach cestovín
ÚVTOSaÚVV -01813/36-LO-2022-19
23 000,00 € DEMIFOOD spol. s.r.o., Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
3. November 2022
ZMLUVA O DIELO
UVTOSaUVV-05129/32-LO-2022
10 800,00 € REPAR - Building Control, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov