Centrálny register zmlúv

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. September 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA210-VET-000158751
60 000,00 € Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Jána Jonáša 5, Bratislava Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
4. September 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA220-SCH-000151787
250 000,00 € Strom života Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
30. August 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
3/2023
30 000,00 € AUDIT CENTRE, s.r.o. Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
24. August 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA122-SCH-000136435
2 220,00 € Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Streda nad Bodrogom - Alapiskola Bodrogszerdahely Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
22. August 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA121-VET-000122525
48 900,00 € Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, Trebišov Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
17. August 2023
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2022-TCA-33-CZ01-02
237,50 € Základná škola Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
17. August 2023
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2022-TCA-32-LT01-04
1 197,00 € Základná škola sv. Cyrila a Metoda Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
16. August 2023
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2022-TCA-32-LT01-05
1 197,00 € Zakladná škola sv. Cyrila a Metoda Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
16. August 2023
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2022-TCA-31-IE01-01
970,90 € Centrum environmentálnych aktivít Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
15. August 2023
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2022-TCA-36-BE02-05
712,50 € Gymnázium Vojtecha Mihálika Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
15. August 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA121-VET-000134799
34 370,00 € Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
11. August 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA131-HED-000116030
44 699,00 € Vysoká škola Danubius s.r.o Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
11. August 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA121-VET-000122437
29 600,00 € Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
11. August 2023
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2022-TCA-36-BE02-01
1 472,50 € Základná škola Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
11. August 2023
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2022-TCA-32-LT01-02
570,00 € Základná škola Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
10. August 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA171-HED-000141842
142 050,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
10. August 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA122-SCH-000128587
39 600,00 € Gymnázium, Alejová 1, Košice Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
10. August 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA171-HED-000134820
47 280,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
10. August 2023
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2022-TCA-36-BE02-02
646,00 € Základná škola Márie Medveckej Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
10. August 2023
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2022-TCA-33-CZ01-05
95,00 € Základná škola s materskou školou Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu