Centrálny register zmlúv

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2024
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2023-TCA-11-DE03-02
389,50 € Základná škola s materskou školou Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
30. Január 2024
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2023-TCA-11-DE03-01
403,75 € Základná škola Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
30. Január 2024
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-2-SK01-KA210-ADU-000171093
60 000,00 € Bratislavský inštitút pre politickú analýzu Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
30. Január 2024
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-2-SK01-KA210-SCH-000179623
60 000,00 € Základná škola Korňa Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
12. Január 2024
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-2-SK01-KA210-VET-000184496
60 000,00 € Spojená škola Kollárova 17, Sečovce Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
12. Január 2024
Kolektívna zmluva 2024
KZ 2024
0,00 € Základná odborová organizácia pri SAAMS o.z. Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
11. Január 2024
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-2-SK01-KA210-ADU-000171314
30 000,00 € Kogneo Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
11. Január 2024
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-2-SK01-KA210-VET-000174872
60 000,00 € Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
11. Január 2024
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+ ČÍSLO ZMLUVY – 2023-TCA-08-MT01-04
2023-TCA-08-MT01-04
1 159,00 € Cirkevná základná škola svätého apoštola Pavla Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
11. Január 2024
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-2-SK01-KA210-SCH-000173669
60 000,00 € Základná škola s materskou školou Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
10. Január 2024
Zmluva o poskytnutí výhry
ZVS 7/2023
250,00 € Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
8. Január 2024
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2023-TCA-09-LI01-03
342,00 € Stredná odborná škola lesnícka Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
8. Január 2024
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2023-TCA-10-BE02-04
1 045,00 € Stredná odborná škola hotelová Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
8. Január 2024
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-2-SK01-KA210-ADU-000178604
60 000,00 € Lifestarter Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
6. Január 2024
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+ Projekt č. 2023-2-SK01-KA210-ADU-000176244
2023-2-SK01-KA210-ADU-000176244
60 000,00 € New Edu, n.o Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
29. December 2023
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2023-TCA-08-MT01-02
760,00 € Spojená škola Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
29. December 2023
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2023-TCA-10-BE02-01
494,00 € Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
22. December 2023
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2023-TCA-07-NL01-02
1 197,00 € Základná škola s materskou školou Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
19. December 2023
Zmluva o poskytnutí výhry
ZVS 8/2023
350,00 € Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
19. December 2023
Zmluva o poskytnutí výhry
ZVS 9/2023
300,00 € Stredná zdravotnícka škola Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu