Centrálny register zmlúv

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Október 2023
Zmluva o nájme priestoru - krátkodobý nájom
144/2023
1 200,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
29. September 2023
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2022-TCA-38-IE01-03
676,40 € Súkromné konzervatórium Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
27. September 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA220-HED-000157553
400 000,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
27. September 2023
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2022-TCA-32-LT01-01
418,00 € Súkromná stredná športová škola Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
27. September 2023
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2022-TCA-29-EE01-06
437,00 € Súkromná stredná športová škola Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
22. September 2023
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2022-TCA-37-DE01-02
1 140,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
22. September 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA220-HED-000158470
400 000,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
22. September 2023
Co operation Agreement between NAs
AGR /2023/0146
13 000,00 € Dům zahraniční spolupráce Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
20. September 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA220-SCH-000159768
250 000,00 € Trnavská univerzita v Trnave Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
20. September 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA220-HED-000166871
400 000,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
20. September 2023
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2022-TCA-37-DE01-04
627,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
20. September 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA220-ADU-000160921
250 000,00 € Technická univerzita v Košiciach Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
18. September 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA210-SCH-000157800
60 000,00 € COMENIUS - Pedagogický inštitút - Pedagógiai Intézet, n. o. Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
17. September 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA220-HED-000160349
250 000,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
14. September 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA210-SCH-000155275
60 000,00 € Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
14. September 2023
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2022-TCA-30-SI01-02
904,40 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
14. September 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA210-VET-000165411
Doplnená
60 000,00 € MEDIREX GROUP ACADEMY n. o. Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
14. September 2023
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2022-TCA-32-LT01-03
285,00 € ZŠ s MŠ Rosina Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
14. September 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA210-VET-000166926
60 000,00 € Hekima Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
14. September 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA220-VET-000155000
250 000,00 € Taliansko-Slovenská obchodná komora Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu