Centrálny register zmlúv

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. September 2023
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2022-TCA-37-DE01-05
1 320,50 € Univerzita Komenského v Bratislave Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
14. September 2023
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2022-TCA-37-DE01-06
1 320,50 € Univerzita Komenského v Bratislave Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
11. September 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA220-ADU-000154640
250 000,00 € Národná recyklačná agentúra Slovensko Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
11. September 2023
ZMLUVA o dielo a udelení na použitie diela
Zml-9/2023-1
60 892,20 € Dokumenta, a.s. Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
8. September 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA220-VET-000166680
400 000,00 € Academia Istropolitana Nova Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
8. September 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA220-ADU-000160870
250 000,00 € Academia Istropolitana Nova Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
7. September 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA210-ADU-000159017
60 000,00 € Stará Jedáleň Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
6. September 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA220-SCH-000155430
250 000,00 € INAK Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
6. September 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA220-SCH-000158729
250 000,00 € Indícia, n.o. Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
6. September 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA220-HED-000158697
400 000,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
6. September 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA220-HED-000161639
250 000,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
6. September 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA220-VET-000151387
250 000,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
6. September 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA210-SCH-000164572
60 000,00 € SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
6. September 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA220-SCH-000157503
Doplnená
400 000,00 € Ekocharita Slovensko Slovensku Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
6. September 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA220-SCH-000151126
250 000,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
6. September 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA220-VET-000160656
400 000,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
5. September 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA210-VET-000151628
60 000,00 € Asociácia remeselníkov Karpát - Východné Slovensko Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
5. September 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA220-VET-000158513
250 000,00 € Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
4. September 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA210-ADU-000156246
Doplnená
60 000,00 € LILAS Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
4. September 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA210-ADU-000159892
60 000,00 € Green Foundation, nadácia Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu