Centrálny register zmlúv

Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Október 2023
Zmluva o nájme predaj. miesta č.168
116/2023
1 360,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum Teo catering s.r.o.
4. Október 2023
Zmluva o nájme predaj. miesta č.229
117/2023
90,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum Fyzická osoba
26. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo dom
31/2023
0,00 € ZSE Energia a.s. Mestské kultúrne a informačné centrum
26. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo dom
30/2023
0,00 € ZSE Energia a.s. Mestské kultúrne a informačné centrum
3. Október 2023
Zmluva o nájme predajného miesta č.179
32/2023
320,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum Vanko Adriana
3. Október 2023
Zmluva o nájme predaj. miesta č. 22
42/2023
510,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum Fyzická osoba
3. Október 2023
Zmluva o nájme predaj. miesta č. 38
44/2023
720,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum Fajkoš Lumír
3. Október 2023
Zmluva o nájme predaj. miesta č.77
49/2023
120,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum Kabát Branislav
2. Október 2023
Zmluva o nájme predaj. miesta č.200
41/2023
1 800,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum BVP s.r.o.
2. Október 2023
Zmluva o nájme predaj. miesta č.17
40/2023
1 560,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum Bc. Jiří Bradáč-Kangaséro
2. Október 2023
Zmluva o nájme predaj. miesta č.14
39/2023
160,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum Benčikova Vivien
2. Október 2023
Zmluva o nájme predaj. miesta č.12
38/2023
120,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum Fyzická osoba
2. Október 2023
Zmluva o nájme predaj. miesta č. 11
37/2023
160,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum Balazs Štefan
2. Október 2023
Zmluva o nájme predaj. miesta č. 10
36/2023
90,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum Fyzická osoba
2. Október 2023
Zmluva o nájme predaj. miesta č. 9
35/2023
240,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum Babička s.r.o.
2. Október 2023
Zmluva o nájme predaj. miesta č. 223
34/2023
90,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum Milová Anna
2. Október 2023
Zmluva o nájme predajného miesta č. 4
33/2023
600,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum Akraz s.r.o.
2. Október 2023
Zmluva o nájme predaj. miesta č. 24
43/2023
510,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum Fyzická osoba
2. Október 2023
Zmluva o nájme predaj. miesta č.65
48/2023
60,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum Fyzická osoba
2. Október 2023
Zmluva o nájme predaj. miesta č. 61
47/2023
240,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum Ivánek Dominik