Centrálny register zmlúv

Mestské kultúrne stredisko

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Marec 2024
Dohoda o spolupráci č. 5/2024 - Prehliadka umeleckej tvorivosti - Štrkovecká barónka
57/2024
0,00 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec Mestské kultúrne stredisko
13. Marec 2024
Zmluva o prenájme priestorov - Stretnutie s voličmi 14.03.2024
56/2024
1 064,00 € Magyar Szövetség – Maďarská aliancia Mestské kultúrne stredisko
12. Marec 2024
Zmluva o prenájme priestorov - Program pre žiakov SBG
55/2024
100,00 € Súkromné bilingválne gymnázium Mestské kultúrne stredisko
7. Marec 2024
Zmluva č. 3/1000212497 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou
52/2024
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Mestské kultúrne stredisko
6. Marec 2024
Zmluva o prenájme priestorov - Výkup zlata a striebra 04.03.2024
50/2024
30,00 € Výkup drahých kovov SK s.r.o. Mestské kultúrne stredisko
4. Marec 2024
Zmluva o spolupráci ktorú uzatvorili v zmysle ustanovenia & 51 zákona č. 40/1964 Zb.
46/2024
0,00 € DOBRÁ HUDBA o.z., Branislav Jančich Mestské kultúrne stredisko
4. Marec 2024
Zmluva o verejnej produkcii
49/2024
0,00 € Peter Hašák Mestské kultúrne stredisko
29. Február 2024
Zmluva o zmene účastníkov Nájomnej zmluvy č. NP 023/2017
22/2024
0,00 € Občianske združenie Neogotický kaštieľ v Galante Mestské kultúrne stredisko
29. Február 2024
Zmluva o zmene účastníkov Nájomnej zmluvy č. NP 001/2021
23/2024
0,00 € ESTERHÁZY GALANTA s.r.o. Mestské kultúrne stredisko
29. Február 2024
Zmluva o zmene účastníkov Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov č. 01/2022
47/2024
0,00 € Občianske združenie SHALOM Mestské kultúrne stredisko
26. Február 2024
Dohoda o spolupráci č. 4/2024 - Okresné kolo súťaže a celoslovenské semifinále súťaže v prednese poézie a prózy
48/2024
0,00 € OV Csemadok-u v Galante Mestské kultúrne stredisko
21. Február 2024
Dohoda o spolupráci č. 1/2024
15/2024
0,00 € Liga za duševné zdravie SR, o.z. Mestské kultúrne stredisko
15. Február 2024
Zmluva o prenájme priestorov - Divadelné predstavenie pre žiakov ZŠ
42/2024
200,00 € Divadlo na Predmestí Mestské kultúrne stredisko
15. Február 2024
Dohoda o spolupráci č. 3/2024 - Valentínska party
38/2024
0,00 € FlashTech.sk, s.r.o. Mestské kultúrne stredisko
12. Február 2024
Hromadná licenčná zmluva
03/2024
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský Mestské kultúrne stredisko
12. Február 2024
Zmluva o prenájme priestorov - Schôdza včelárov 17.02.2024
37/2024
61,50 € ZO Slovenský zväz včelárov Galanta Mestské kultúrne stredisko
7. Február 2024
ZMLUVA o spolupráci č. 212/2024
222/2023
0,00 € Človečina, občianske združenie Mestské kultúrne stredisko
7. Február 2024
ZMLUVA o spolupráci
234/2023
0,00 € tvoja SHOW s.r.o. - Marek Vozár Mestské kultúrne stredisko
7. Február 2024
Zmluva uzatvorená podľa § 269 obchodného zákonníka
27/2024
0,00 € PACI PAC DEŤOM o.z. Mestské kultúrne stredisko
7. Február 2024
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
29/2024
0,00 € Divadlo komédie Mestské kultúrne stredisko