Centrálny register zmlúv

Mestské kultúrne stredisko

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Január 2024
Zmluva o prenájme priestorov podľa zákona č.116/1990/Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
05/2024
0,00 € Mgr. Tunde Lorinczová Mestské kultúrne stredisko
11. Január 2024
Zmluva o prenájme priestorov podľa zákona č.116/1990/Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
08/2024
0,00 € Life is Perfect - život je perfektný, OZ Mestské kultúrne stredisko
11. Január 2024
Zmluva o prenájme priestorov podľa zákona č.116/1990/Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
07/2024
0,00 € Mgr. Ing. Vlasta Klačanská Mestské kultúrne stredisko
11. Január 2024
Zmluva o prenájme priestorov podľa zákona č.116/1990/Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
10/2024
0,00 € Zuzana Janíčková Mestské kultúrne stredisko
4. Január 2024
Zmluva o verejnej produkcii / Miroslav Helt
206/2023
0,00 € Miroslav Helt Mestské kultúrne stredisko
4. Január 2024
Zmluva o verejnej produkcii /Kobezda
202/2023
0,00 € Mgr. Róbert Kobezda Mestské kultúrne stredisko
4. Január 2024
Zmluva o verejnej produkcii/ Maxit, s.r.o.
209/2023
0,00 € MAXIT, s.r.o. Mestské kultúrne stredisko
4. Január 2024
Zmluva o verejnej produkcii/ MAGIC PRODUCTION s.r.o.
2042023
0,00 € MAGIC PRODUCTION s.r.o. Mestské kultúrne stredisko
4. Január 2024
Zmluva o verejnej produkcii/ INTERKLUB
208/2023
0,00 € INTERKLUB BRATISLAVA Mestské kultúrne stredisko
4. Január 2024
Zmluva o verejnej produkcii/ Biháry
210/2023
0,00 € Ľubomír Biháry Mestské kultúrne stredisko
4. Január 2024
Zmluva uzatvorená podľa § 269 obchodného zákonníka/ FlashTech
205/2023
0,00 € FlashTech.sk s.r.o. Mestské kultúrne stredisko
4. Január 2024
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
203/2023
0,00 € b3k production s.r.o. Mestské kultúrne stredisko
4. Január 2024
Zmluva uzatvorená podľa § 269 obchodného zákonníka/ Starmania original
2072023
0,00 € Starmania originál Mestské kultúrne stredisko
20. December 2023
Darovacia zmluva - XXIII. Reprezentačný ples mesta 2024
252/2023
500,00 € JK Real Ga, s.r.o. Mestské kultúrne stredisko
20. December 2023
Zmluva o prenájme priestorov - Vianočné posedenie zamestnancov
253/2023
160,00 € RTL Invest Slovakia s r.o. Mestské kultúrne stredisko
19. December 2023
Darovacia zmluva - XXIII. Reprezentačný ples mesta 2024
250/2023
500,00 € Brovedani Slovakia, s.r.o. Mestské kultúrne stredisko
19. December 2023
Zmluva o prenájme priestorov - Predstavenie tanečnej skupiny STEP BY STEP
246/2023
269,00 € Karolína Ternóczka Mestské kultúrne stredisko
18. December 2023
Hromadná licenčná zmluva - koncert
VP/23/00759/003 Hromadná licenčná zmluva
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský Mestské kultúrne stredisko
18. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Calma studio
249/2023
2 198,87 € Ing. Katarína Péterváriová - CALMA STUDIO Mestské kultúrne stredisko
15. December 2023
Zmluva o dielo - Slávnostný vianočný koncert
247/2023
4 400,00 € Csemadok Oblastný výbor Galanta Mestské kultúrne stredisko