Centrálny register zmlúv

Mestské kultúrne stredisko

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2024
ZMLUVA o spolupráci
234/2023
0,00 € tvoja SHOW s.r.o. - Marek Vozár Mestské kultúrne stredisko
7. Február 2024
Zmluva uzatvorená podľa § 269 obchodného zákonníka
27/2024
0,00 € PACI PAC DEŤOM o.z. Mestské kultúrne stredisko
7. Február 2024
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
29/2024
0,00 € Divadlo komédie Mestské kultúrne stredisko
7. Február 2024
Zmluva o verejnej produkcii
25/2024
0,00 € Patrik Józsa Mestské kultúrne stredisko
7. Február 2024
Zmluva o verejnej produkcii
24/2024
0,00 € Juraj Mészáros Mestské kultúrne stredisko
7. Február 2024
Zmluva uzatvorená podľa § 269 obchodného zákonníka
19/2024
0,00 € Be Legend Evants, sr.r.o. Mestské kultúrne stredisko
7. Február 2024
Zmluva uzatvorená podľa § 269 obchodného zákonníka
26/2024
0,00 € VALVONIA Mestské kultúrne stredisko
7. Február 2024
Zmluva o prenájme priestorov - Rodinná fašiangovica 10.02.2024
33/2024
Doplnená
1 448,00 € OZ HODY-TYM Mestské kultúrne stredisko
31. Január 2024
Zmluva o zmene účastníkov Zmluvy o výpožičke č. TIK-01/2022 zo dňa 31.03.2022
20/2024
0,00 € Mesto Galanta Mestské kultúrne stredisko
31. Január 2024
Zmluva o zmene účastníkov Nájomnej zmluvy č. 1/2016 zo dňa 01.04.2016 a v znení jej dodatkov
21/2024
0,00 € Mesto Galanta Mestské kultúrne stredisko
26. Január 2024
Zmluva o spolupráci č. 13/2023
225/2023
0,00 € Fotoklub pri Mestskom kultúrnom stredisku v Galante Mestské kultúrne stredisko
26. Január 2024
Zmluva o dielo č. 01/2024
17/2024
1 600,00 € Peter Smrtník Mestské kultúrne stredisko
26. Január 2024
Zmluva o prenájme priestorov - Rodičovský ples ZŠ Z. Kodálya
11/2024
Doplnená
883,80 € ZRPŠ ZŠ Z. Kodálya Galanta Mestské kultúrne stredisko
26. Január 2024
Zmluva o prenájme priestorov - Poľovnícky ples
12/2024
Doplnená
882,00 € Slovenský poľovnícky zväz - Okresná organizácia v Galante Mestské kultúrne stredisko
19. Január 2024
Dohoda o spolupráci č. 2/2024
13/2024
0,00 € OV Csemadok-u v Galante Mestské kultúrne stredisko
17. Január 2024
Darovacia zmluva - Celomestské oslavy Mikuláša
254/2023
300,00 € Generali Poisťovňa Mestské kultúrne stredisko
16. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2022 zo dňa 13.01.2022
245/2023
0,00 € Martin Hodina Mestské kultúrne stredisko
11. Január 2024
Zmluva o prenájme priestorov podľa zákona č.116/1990/Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
09/2024
0,00 € Karolina Ternócka Mestské kultúrne stredisko
11. Január 2024
Zmluva o prenájme priestorov podľa zákona č.116/1990/Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
06/2024
0,00 € Adriana Pappová Mestské kultúrne stredisko
11. Január 2024
Zmluva o prenájme priestorov podľa zákona č.116/1990/Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
04/2024
0,00 € Dagmar Martinez Mestské kultúrne stredisko