Centrálny register zmlúv

Technické služby mesta Trebišov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2022
Zmluva o zverení majetku do správy
neuvedené
0,00 € Mesto Trebišov Technické služby mesta Trebišov
22. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A19653228
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Technické služby mesta Trebišov
25. Apríl 2022
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. Z20219797_Z zo dňa 01.06.2021
Z20219797_Z
0,00 € DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Technické služby mesta Trebišov
28. Apríl 2022
Dodatok č. 2 ku kolektívnej zmluve pracovníkov Technických služieb na rok 2022
neuvedené
0,00 € Základná organizácia KOVO pri Technických službách mesta Trebišov Technické služby mesta Trebišov
30. Apríl 2022
Zmluva o odbere, preprave a zhodnocovaní iného ako komunálneho odpadu
neuvedené
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Kajkos s.r.o
2. Máj 2022
Zmluva o zverení majetku do správy
neuvedené
0,00 € Mesto Trebišov Technické služby mesta Trebišov
2. Máj 2022
Nájomná zmluva na hrobové miesto
ZML.2022/048
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Benjamín VASIĽ
2. Máj 2022
Nájomná zmluva na hrobové miesto
ZML.2022/049
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Jadrana BALOGOVÁ
2. Máj 2022
Nájomná zmluva na hrobové miesto
ZML.2022/050
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Anna ĎURKOVÁ
2. Máj 2022
Nájomná zmluva na hrobové miesto
ZML.2022/051
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Marek HROPKO
2. Máj 2022
Nájomná zmluva na hrobové miesto
ZML.2022/052
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Peter KEŠEĽ
2. Máj 2022
Nájomná zmluva na hrobové miesto
ZML.2022/053
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Jarmila FIŠEROVÁ
2. Máj 2022
Nájomná zmluva na hrobové miesto
ZML.2022/054
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Mgr. Radoslav TÓTH
2. Máj 2022
Nájomná zmluva na hrobové miesto
ZML.2022/055
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Zbyněk SVADBA
2. Máj 2022
Nájomná zmluva na hrobové miesto
ZML.2022/056
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Mária MAŤAŠOVÁ
2. Máj 2022
Nájomná zmluva na hrobové miesto
ZML.2022/057
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Lucia GECIOVÁ
2. Máj 2022
Nájomná zmluva na hrobové miesto
ZML.2022/058
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Marián BREZA
2. Máj 2022
Nájomná zmluva na hrobové miesto
ZML.2022/059
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Helena SŰČOVÁ
2. Máj 2022
Nájomná zmluva na hrobové miesto
ZML.2022/060
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Emília BATFALSKÁ
2. Máj 2022
Nájomná zmluva na hrobové miesto
ZML.2022/061
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Ing. Róbert MERGEŠ