Centrálny register zmlúv

Technické služby mesta Trebišov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo zo dňa 19.07.2023
CRZ/429/2023
0,00 € JANEKO s.r.o. Technické služby mesta Trebišov
9. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 21.03.2023
CRZ/428/2023
99 837,12 € Technické služby mesta Trebišov Mesto Trebišov
9. November 2023
Dodatok č. 5 k Poistnej zmluve č. 0100008651
CRZ/427/2023
4 484,12 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Technické služby mesta Trebišov
8. November 2023
Kúpna zmluva
CRZ/426/2023
500,00 € Jozef Bodnár Technické služby mesta Trebišov
7. November 2023
Zmluva o finančnom lízingu č. 9006001
CRZ/425/2023
23 040,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Technické služby mesta Trebišov
7. November 2023
Zmluva o finančnom lízingu č. 9006000
CRZ/424/2023
23 040,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Technické služby mesta Trebišov
7. November 2023
Zmluva o zverení majetku do správy
CRZ/423/2023
7 877,60 € Mesto Trebišov Technické služby mesta Trebišov
2. November 2023
Zmluva o zabezpečení zberu odpadu
CRZ/422/2023
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Der Mann s.r.o.
27. Október 2023
Dodatok k Nájomnej zmluve na hrobové miesto
CRZ/421/2023
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Mgr. Juraj OSTROŽOVIČ
27. Október 2023
Dodatok k Nájomnej zmluve na hrobové miesto
CRZ/420/2023
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Peter ZOLTÁN
27. Október 2023
Dodatok k Nájomnej zmluve na hrobové miesto
CRZ/419/2023
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Anna CIBEREOVÁ
27. Október 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/416/2023
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Darina MIČKOVÁ
27. Október 2023
Dodatok k Nájomnej zmluve na hrobové miesto
CRZ/418/2023
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Lenka PRINCOVÁ
27. Október 2023
Dodatok k Nájomnej zmluve na hrobové miesto
CRZ/417/2023
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Eduard PARIČI
27. Október 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/415/2023
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Darina MIČKOVÁ
27. Október 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/414/2023
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Marek HROPKO
27. Október 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/413/2023
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Nataša MAKUŇOVÁ
27. Október 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/410/2023
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Helena TRUHLÁŘOVÁ
27. Október 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/411/2023
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Emília BEZEGOVÁ
27. Október 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/412/2023
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Ing. Vladimír ŠLACHTIČ