Centrálny register zmlúv

Technické služby mesta Trebišov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Február 2023
Kúpna zmluva
CRZ/5/2023
9 000,00 € Ján Bodnár Technické služby mesta Trebišov
18. Január 2023
Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
CRZ/4/2023
0,00 € Mesto Trebišov Technické služby mesta Trebišov
18. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
CRZ/3/2023
104 400,00 € Mesto Trebišov Technické služby mesta Trebišov
15. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
CRZ/2/2023
0,00 € CONTAX EKO, s.r.o. Technické služby mesta Trebišov
4. Január 2023
Kúpna zmluva
CRZ/1/2023
25 020,00 € VÚMZ SK, s.r.o. Technické služby mesta Trebišov
30. December 2022
Zmluva o poskytnutí služby
obPO/2022/12/199
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Patrik KOŠČÍK
30. December 2022
Zmluva o poskytnutí služby
obPO/2022/12/200
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Michal JURAS
30. December 2022
Zmluva o poskytnutí služby
obPO/2022/12/201
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Jana ŠANDOROVÁ
30. December 2022
Nájomná zmluva na hrobové miesto
ZML.2022/209
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Jana ŠANDOROVÁ
30. December 2022
Nájomná zmluva na hrobové miesto
ZML.2022/208
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Michal JURAS
30. December 2022
Dodatok č. 3 ku Kúpnej zmluve č. Z20224009_Z zo dňa 05.05.2022
CRZ/14/2022
0,00 € DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Technické služby mesta Trebišov
29. December 2022
DOHODA č. 22/45/012/31
CRZ/12/2022
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
29. December 2022
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
CRZ/13/2022
0,00 € Ján Bodnár Zbedrus Technické služby mesta Trebišov
29. December 2022
Kolektívna zmluva pracovníkov Technických služieb mesta Trebišov na obdobie: 1.1.2023 – 31.8.2024
CRZ/11/2022
0,00 € Základna organizácia KOVO pri Technických službách mesta Trebišov Technické služby mesta Trebišov
29. December 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
CRZ/10/2022
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Technické služby mesta Trebišov
29. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
CRZ/9/2022
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Technické služby mesta Trebišov
29. December 2022
Zmluva o dodávke plynu 6503002565
CRZ/8/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Technické služby mesta Trebišov
29. December 2022
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
CRZ/7/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Technické služby mesta Trebišov
27. December 2022
Nájomná zmluva na hrobové miesto
ZML.2022/183
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Alžbeta KRASNICKÁ
27. December 2022
Nájomná zmluva na hrobové miesto
ZML.2022/196
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Mgr. Andrea GIRMANOVÁ