Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Technické služby mesta Trebišov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2024
Odstúpenie od kúpnej zmluvy
CRZ/167/2024
0,00 € Ján Habaľ Technické služby mesta Trebišov
4. Jún 2024
Rámcová zmluva
CRZ/166/2024
10 579,25 € Cb elektro s.r.o. Technické služby mesta Trebišov
31. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení zberu odpadu
CRZ/163/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Penta Hospitals nemocnica Trebišov
31. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení zberu odpadu
CRZ/164/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Obec Zemplínska Teplica
31. Máj 2024
Poistná zmluva
CRZ/165/2024
40,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Technické služby mesta Trebišov
29. Máj 2024
Zmluva o dielo č. 01/05/2024 o poskytnutí služby a mandátna zmluva
CRZ/162/2024
0,00 € Health & Safety First s.r.o. Technické služby mesta Trebišov
27. Máj 2024
Dohoda č. 24/45/54X/13 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre uchádzača o zamestnanie u zamestnávateľa v rámci projektu „Právo na prvé zamestnanie“
CRZ/159/2024
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov Technické služby mesta Trebišov
27. Máj 2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve a nájomnej zmluve č. RKS RKS 2022/053001
CRZ/160/2024
0,00 € GHC Invest, s.r.o. Technické služby mesta Trebišov
27. Máj 2024
Rámcová zmluva
CRZ/161/2024
47 949,60 € Ing. Marcel Bartoš - GUMA Technické služby mesta Trebišov
21. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení zberu odpadu
CRZ/158/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov PHANANH s.r.o.
15. Máj 2024
Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplateného mýta
CRZ/152/2024
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Technické služby mesta Trebišov
15. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí Palubnej jednotky v Režime predplateného mýta
CRZ/153/2024
0,00 € SkyToll, a. s. Technické služby mesta Trebišov
15. Máj 2024
Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplateného mýta
CRZ/154/2024
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Technické služby mesta Trebišov
15. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí Palubnej jednotky v Režime predplateného mýta
CRZ/157/2024
0,00 € SkyToll, a. s. Technické služby mesta Trebišov
15. Máj 2024
Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplateného mýta
CRZ/156/2024
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Technické služby mesta Trebišov
15. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí Palubnej jednotky v Režime predplateného mýta
CRZ/155/2024
0,00 € SkyToll, a. s. Technické služby mesta Trebišov
11. Máj 2024
Zmluva o prevádzkovaní Kompostárne v Trebišove
CRZ/151/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Mesto Trebišov
9. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení zberu odpadu
CRZ/149/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov SEL Slovakia Express Logistik s.r.o.
9. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/148/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Bernardína OŠČENDOVÁ
9. Máj 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/147/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Bernardína OŠČENDOVÁ