Centrálny register zmlúv

Technické služby mesta Trebišov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. December 2023
Rámcová dohoda na zabezpečenie stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet
CRZ/488/2023
481 938,22 € DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Technické služby mesta Trebišov
17. Júl 2023
Kúpna zmluva
CRZ/255/2023
296 657,04 € REDOX, s.r.o. Technické služby mesta Trebišov
17. Júl 2023
Kúpna zmluva
CRZ/256/2023
279 091,92 € REDOX, s.r.o. Technické služby mesta Trebišov
18. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
CRZ/3/2023
104 400,00 € Mesto Trebišov Technické služby mesta Trebišov
21. Marec 2023
Zmluva o dielo
CRZ/106/2023
100 643,36 € Technické služby mesta Trebišov Mesto Trebišov
9. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 21.03.2023
CRZ/428/2023
99 837,12 € Technické služby mesta Trebišov Mesto Trebišov
24. August 2023
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku
CRZ/305/2023
93 500,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Technické služby mesta Trebišov
12. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
CRZ/325/2023
67 200,00 € CSM-STAV s.r.o. Technické služby mesta Trebišov
7. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
CRZ/4/2022
64 800,00 € UNITRANS TREBIŠOV s.r.o. Technické služby mesta Trebišov
27. Máj 2024
Rámcová zmluva
CRZ/161/2024
47 949,60 € Ing. Marcel Bartoš - GUMA Technické služby mesta Trebišov
21. Marec 2023
Rámcová zmluva
CRZ/105/2023
43 751,70 € Ing. Marcel Bartoš - GUMA Technické služby mesta Trebišov
19. Júl 2023
Zmluva o dielo
CRZ/262/2023
42 456,00 € JANEKO s.r.o. Technické služby mesta Trebišov
4. Január 2024
Zmluva o finančnom lízingu č. 9006369
CRZ/1/2024
37 680,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Technické služby mesta Trebišov
18. Apríl 2023
Zmluva o finančnom lízingu č. 9005061
CRZ/111/2023
32 464,56 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Technické služby mesta Trebišov
21. Apríl 2022
Rámcová zmluva
neuvedené
26 578,68 € Ing. Marcel Bartoš - GUMA Technické služby mesta Trebišov
18. Apríl 2023
Dohoda č. 23/45/054/443 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
CRZ/112/2023
25 552,80 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov Technické služby mesta Trebišov
4. Január 2023
Kúpna zmluva
CRZ/1/2023
25 020,00 € VÚMZ SK, s.r.o. Technické služby mesta Trebišov
18. Apríl 2023
Zmluva o finančnom lízingu č. 9005060
CRZ/110/2023
23 280,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Technické služby mesta Trebišov
7. November 2023
Zmluva o finančnom lízingu č. 9006000
CRZ/424/2023
23 040,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Technické služby mesta Trebišov
7. November 2023
Zmluva o finančnom lízingu č. 9006001
CRZ/425/2023
23 040,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Technické služby mesta Trebišov