Centrálny register zmlúv

Technické služby mesta Trebišov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení zberu odpadu
CRZ/105/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov ELEKTROCONNECT, s.r.o.
13. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení zberu odpadu
CRZ/106/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov ELEKTROCONNECT, s.r.o.
13. Apríl 2024
Zmluva o odbere, preprave a zhodnocovaní iného ako komunálneho odpadu
CRZ/107/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Jana LINK
10. Apríl 2024
Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplateného mýta
CRZ/104/2024
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Technické služby mesta Trebišov
3. Apríl 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/59/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Valentína BALOGOVÁ
3. Apríl 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/60/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Marieta LEVICZKÁ
3. Apríl 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/64/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Jozef HORVÁTH
3. Apríl 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/63/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Jozef KOBEĽA
3. Apríl 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/62/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Paulína FRANEROVÁ
3. Apríl 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/61/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Adriana ŠEPTÁKOVÁ
3. Apríl 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/66/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Anna MIHALČINOVÁ
3. Apríl 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/67/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Anna TOPOLOVSKÁ
3. Apríl 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/68/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Helena KUŠNÍROVÁ
3. Apríl 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/65/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Valéria FEKETEOVÁ
3. Apríl 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/69/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Sylvia BARILÍKOVÁ
3. Apríl 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/70/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Jozef RAC
3. Apríl 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/71/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Jozef RAC
3. Apríl 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/75/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Ing. František VANČO
3. Apríl 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/74/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Kvetoslava KOLESÁROVÁ
3. Apríl 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/73/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Ing. Štefan PAČ