Centrálny register zmlúv

Technické služby mesta Trebišov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Január 2024
Zmluva o finančnom lízingu č. 9006369
CRZ/1/2024
37 680,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Technické služby mesta Trebišov
31. December 2023
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/507/2023
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Helena BOSÁKOVÁ
31. December 2023
Dodatok k Nájomnej zmluve na hrobové miesto
CRZ/508/2023
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Helena BOSÁKOVÁ
22. Máj 2023
Zmluva o odbere, preprave a zhodnocovaní iného ako komunálneho odpadu
CRZ/121/2023
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Jana VEREBOVÁ
29. December 2023
Zmluva o uskutočňovaní servisných služieb na klimatizačných zariadeniach
CRZ/489/2023
0,00 € ABC KLÍMA KOŠICE s.r.o. Technické služby mesta Trebišov
29. December 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/490/2023
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Ing. Štefan ARTIM
29. December 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/491/2023
0,00 € Technické služby mesta Trebišov MUDr. Eva HORŇAKOVÁ
29. December 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/492/2023
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Terézia BALÁŽOVÁ
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/496/2023
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Jana ŠANDOROVÁ
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/495/2023
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Matúš BUDKAI
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/494/2023
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Mgr. Katarína MAŤAŠOVSKÁ
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/493/2023
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Ing. Štefan ARTIM
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/497/2023
0,00 € Technické služby mesta Trebišov MUDr. Eva HORŇAKOVÁ
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/498/2023
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Terézia BALÁŽOVÁ
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/499/2023
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Marta BOROŠOVÁ
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/500/2023
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Alžbeta BREZOVÁ
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/502/2023
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Ing. Marta FAZEKÁŠOVÁ
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/501/2023
0,00 € Technické služby mesta Trebišov PhDr. Alena TANČÁKOVÁ
29. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
CRZ/503/2023
0,00 € CONTAX EKO, s.r.o. Technické služby mesta Trebišov
29. December 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o dodávke plynu č. 6503002565 pre odberné miesto č. SKSPPDIS001130021343
CRZ/504/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Technické služby mesta Trebišov