Centrálny register zmlúv

Technické služby mesta Trebišov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/23/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Pavel FABIAN
22. Február 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/22/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Róbert HORVÁTH
22. Február 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/21/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Milan EĽKO
22. Február 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/24/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Mgr. Renáta VÍTKOVÁ
22. Február 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/25/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Ján SENTELIK
22. Február 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/26/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Michaela HUSTÁ
22. Február 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/27/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Mgr. Renáta GRAJCAROVÁ
22. Február 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/31/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Mgr. Mária MUCHOVÁ
22. Február 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/30/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Milena SEMANOVÁ
22. Február 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/29/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Radoslav GIRMAN
22. Február 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/28/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Mgr. Jaroslava KMEŤOVÁ
22. Február 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/32/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Mária JACHYMECOVÁ
22. Február 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/33/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Ing. Anton LAČNÝ
22. Február 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/34/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Zdena VARGOVÁ
22. Február 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/35/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Marián MRÁZ
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/39/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov RNDr. Jana HALUŠKOVÁ, PhD.
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/38/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Vladimír KANDRAČ
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/37/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Mária RUDĽAJOVÁ
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/36/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Dávid KOMA
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/41/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov JUDr. Juraj PIDA