Centrálny register zmlúv

Technické služby mesta Trebišov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/130/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Lenka LOOVÁ
3. Máj 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/131/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Jozef KOVÁČ
3. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/132/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Michal MAKUŇA
3. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/133/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Anna TIMKOVÁ
3. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/137/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Romana PETEROVÁ
3. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/136/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Mesto Trebišov
3. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/135/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Michal HLIVA
3. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/134/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Renáta MUJGOŠOVÁ
3. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/140/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Angelika KUNDRÁKOVÁ
3. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/139/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Ľuboš NATYSNÍK
3. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/138/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Jaroslav HRABČAK
3. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/141/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Jana DRUGDOVÁ
3. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/142/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Ing. Eva JACKOVÁ
3. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/143/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Milan GURA
3. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/144/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Mgr. Peter ROHÁČ
3. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/146/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Jozef KOVÁČ
3. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/145/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Lenka LOOVÁ
27. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 21.03.2023
CRZ/110/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Mesto Trebišov
16. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení zberu odpadu
CRZ/108/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov SAFA s.r.o.
16. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zverení majetku do správy
CRZ/109/2024
0,00 € Mesto Trebišov Technické služby mesta Trebišov