Centrálny register zmlúv

Technické služby mesta Trebišov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/95/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Iveta ZAJACOVÁ
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/96/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Ing. Anton LAČNÝ
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/97/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Ing. Dušan HOLIŠ
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/98/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Terézia SELECKÁ
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/99/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Daniela KOČÍŠOVÁ
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/100/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov PharmDr. Paula KANTOROVÁ
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/101/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Mária BREZOVÁ
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/102/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Eva HAMARČÁKOVÁ
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/103/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Juraj BANČANSKÝ
15. Marec 2024
Kúpna zmluva
CRZ/58/2024
500,00 € Ján Habaľ Technické služby mesta Trebišov
10. Marec 2024
Servisná zmluva
CRZ/56/2024
0,00 € AGROKOM – PLUS, spol. s r.o. Technické služby mesta Trebišov
10. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení zberu odpadu
CRZ/57/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Zuzana Kvitkovičová
22. Február 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/13/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Monika MATUŠOVÁ
22. Február 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/14/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Dávid KOMA
22. Február 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/15/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Mária RUDĽAJOVÁ
22. Február 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/16/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov RNDr. Jana HALUŠKOVÁ, PhD.
22. Február 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/17/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov RNDr. Jana HALUŠKOVÁ, PhD.
22. Február 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/18/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Lucia KATANČÍKOVÁ
22. Február 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/19/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Jozef CAPIK
22. Február 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/20/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Milan EĽKO