Centrálny register zmlúv

Technické služby mesta Trebišov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Máj 2024
Zmluva o zneškodňovaní odpadu skládkovaním č. ZM-RS-OD-24-0007/REMKO – SIRNÍK
CRZ/150/2024
0,00 € REMKO Sirník s.r.o. Technické služby mesta Trebišov
3. Máj 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/111/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Ladislav BALOG
3. Máj 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/112/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Anna PIVKOVÁ
3. Máj 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/116/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Juraj BANČANSKÝ
3. Máj 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/115/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Štefan TÓTH
3. Máj 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/114/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Terézia SELECKÁ
3. Máj 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/113/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Iveta ZAJACOVÁ
3. Máj 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/117/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Eva BALOGHOVÁ
3. Máj 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/118/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov PhDr. Alica SZILAGYIOVÁ
3. Máj 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/119/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Renáta MUJGOŠOVÁ
3. Máj 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/123/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Sylvia BARILÍKOVÁ
3. Máj 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/122/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Igor ZBOJOVSKÝ
3. Máj 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/121/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Jaroslav HRABČAK
3. Máj 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/120/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Mária HORVÁTHOVÁ
3. Máj 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/124/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov doc. ThDr. Peter TIRPÁK, PhD.
3. Máj 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/125/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Ing. Juraj TIRPÁK
3. Máj 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/126/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Jana DRUGDOVÁ
3. Máj 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/128/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Milan GURA
3. Máj 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/129/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Mgr. Peter ROHÁČ
3. Máj 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/127/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Mária HANČÁRIKOVÁ