Centrálny register zmlúv

Divadlo Jána Palárika v Trnave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb protipožiarnej ochrany
Zmluva č. 13/2024/DJPTT
0,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Trnava - Centrum Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
14. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-114-00855
Zmluva č. 14/2024/DJPTT
35 000,00 € Fond na podporu umenia Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
8. Február 2024
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 3/2024
Zmluva č. 11/2024/DJPTT
804,83 € Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
7. Február 2024
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 1/2024
Zmluva č. 9/2024/DJPTT
2 000,00 € Kávéeska, príspevková organizácia Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
7. Február 2024
Zmluva o spolupráci
Zmluva č. 10/2024/DJPTT
0,00 € Divadelný ústav Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
2. Február 2024
Barterová Zmluva
Zmluva č. 8/2024/DJPTT
835,20 € VÍNO MRVA & STANKO, a.s. Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
2. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva č. 7/2024/DJPTT
700,00 € KVIDO Group, a.s. Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
31. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb protipožiarnej ochrany
Zmluva č. 6/2024/DJPTT
0,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Trnava - Centrum Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
30. Január 2024
Licenčná zmluva
Zmluva č. 5/2024/DJPTT
0,00 € Divadelný ústav Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
24. Január 2024
Mandátna zmluva
Zmluva č. 4/2024/DJPTT
0,00 € Lucia Jarošová Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
23. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2024
Zmluva č. 2/2024/DJPTT
2 100,82 € Neziskové centrum - Spolek Zeleneč - Linč Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
23. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2024
Zmluva č. 3/2024/DJPTT
411,48 € Občianske združenie ISKIERKA Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
16. Január 2024
Hromadná licenčná zmluva
100/2023/DJPTT
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Divadlo Jána Palárika v Trnave
12. Január 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
98/2023/DJPTT
0,00 € encare, s.r.o. Divadlo Jána Palárika v Trnave
10. Január 2024
Zmluva o združenej dodávke plynu
99/2023/DJPTT
0,00 € MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o. Divadlo Jána Palárika v Trnave
9. Január 2024
Zmluva č. 2023div008 o poskytnutí daru a spolupráci
Zmluva č. 1/2024/DJPTT
5 000,00 € Nadácia Tatra banky Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
22. December 2023
Zmluva o dodoávke a odbere tepla - časť E na rok 2024
Zmluva č. 97/2023/DJPTT
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
19. December 2023
Dohoda o užívaní priestorov
Zmluva č. 96/2023/DJPTT
375,80 € Trnavský samosprávny kraj Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
18. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 40/2023
Zmluva č. 95/2023/DJPTT
154,80 € Bročka Peter, JUDr. Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
14. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 39/2023
Zmluva č. 94/2023/DJPTT
0,00 € NADÁCIA DAR Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1