Centrálny register zmlúv

Divadlo Jána Palárika v Trnave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Marec 2023
Zmluva o odohraní divadelného predstaveniač. 04/2023
Zmluva č. 15/2023/DJPTT
1 800,00 € Divadelné centrum Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
14. Marec 2023
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 05/2023
Zmluva č. 16/2023/DJPTT
3 000,00 € Slovenské komorné divadlo Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
28. Február 2023
Zmluva o uvedení divadelného predstavenia
Zmluva č. 14/2023/DJPTT
3 800,00 € Štátne divadlo Košice Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
21. Február 2023
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
Zmluva č. 12/2023/DJPTT
850,00 € Mestské kultúrne centrum Hlohovec Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
21. Február 2023
Zmluva o ododhraní divadelného predstavenia č. 03/2023
Zmluva č. 13/2023/DJPTT
1 800,00 € Divadelné centrum Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
17. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 22.09.2022
Dodatok č. 2 (Zmluva č. 75/2022/DJPTT)
0,00 € Chronogram, s.r.o. Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
16. Február 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/2023
Zmluva č. 11/2023/DJPTT
1 489,04 € Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
13. Február 2023
Zmluva o odbornej praxi ZOP/2022/2023
Zmluva č. 10/2023/DJPTT
0,00 € Prešovská univerzita v Prešove , 17 novembra 15, 080 01 Prešov Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
8. Február 2023
Zmluva o poskytnutí daru a spolupráci
Zmluva č. 9/2023/DJPTT
5 000,00 € TATRA BANKA a.s - Bratislava Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
25. Január 2023
Zmluva o odohraní divadelného predstgavenia č. 1/2023
Zmluva č. 8/2023/DJPTT
1 800,00 € Divadelné centrum Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
24. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služby
Zmluva č. 7/2023/DJPTT
0,00 € Lizoňová Adriána, Mgr. Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
20. Január 2023
Zmluva o spolupráci
Zmluva č. 3/2023/DJPTT
0,00 € Divadelný ústav Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
20. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2023
Zmluva č. 4/2023/DJPTT
1 440,28 € Crazy Family - tanečné a pohybové štúdio Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
20. Január 2023
Zmluva o nájme nebytoých priestorov
Zmluva č. 5/2023/DJPTT
524,90 € Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
20. Január 2023
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť E
Zmluva č. 6/2023/DJPTT
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
17. Január 2023
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve 2022
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 25/2022/DJPTT)
0,00 € ZO SLOVES pri Divadle Jána Palárika Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
11. Január 2023
Zmuva o nájme nebytových č. 1/2023
Zmluva č. 2/2023/DJPTT
603,53 € Druhý rodič, o.z. Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
2. Január 2023
Zmluva o poskytovaní konzultačnej a poradenskej činnosti
Zmluva č. 1/2023/DJPTT
560,00 € KTPK Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
21. December 2022
Zmluva o dodávke elektriny
Zmluva č. 113/2022/DJPTT
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
21. December 2022
Zmluva o dodávke plynu
Zmluva č. 112/2022/DJPTT
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1