Centrálny register zmlúv

Divadlo Jána Palárika v Trnave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 32/2022
Zmluva č. 71/2022/DJPTT
1 706,96 € Mesto Trnava Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
14. September 2022
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia číslo 10
Zmluva č. 72/2022/DJPTT
1 650,00 € Divadelné centrum Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
5. September 2022
Zmluva o odohraní divadelného prfedstavenia
Zmluva č. 70/2022/DJPTT
3 800,00 € Štátne divadlo Košice Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
31. August 2022
Dodatok č. 1 ku KZ 2022
Dodatok č. 3 (Zmluva č. 25/2022/DJPTT)
0,00 € ZO SLOVES pri Divadle Jána Palárika Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
23. August 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 31/2022
Zmluva č. 69/2022/DJPTT
375,10 € Citadela spol. s r.o. Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
12. August 2022
Zmluva o spolupráci pri organizácie divadelného festivalu Fokus Pokus 2022
Zmluva č. 67/2022/DJPTT
0,00 € Viac Kultúry Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
12. August 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 30/2022
Zmluva č. 68/2022/DJPTT
882,87 € Viac Kultúry Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
12. August 2022
Zmlua o výpožičke nebytových priestorov č. 1/2022
Zmluva č. 66/2022/DJPTT
0,00 € Občianske združenie Trnavská šachová škola Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
1. August 2022
Zamestnávateľská zmluva - Doplnkové dôchodkové sporenie
Zmluva č. 65/2022/DJPTT
0,00 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
25. Júl 2022
Zmluva o zabezpečení účinkovania interpretov
Zmluva č. 64/2022/DJPTT
1 000,00 € Nezisková organizácia NEO Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
21. Júl 2022
prenájom kaviarne
Zmluva č. 63/2022/DJPTT
361,49 € Synagoga, s.r.o. Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
1. Júl 2022
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku
Zmluva č. 61/2022/DJPTT
21 000,00 € Bohdal s. r. o. Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
1. Júl 2022
Zmluva o zverení nehnuteľnoého majetku do správy č. 2022-033-OÚ
Zmluva č. 62/2022/DJPTT
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
24. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 27/2022
Zmluva č. 59/2022/DJPTT
969,20 € Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
24. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytovýchpriestorov č. 28/2022
Zmluva č. 60/2022/DJPTT
1 165,86 € STREETBEATS CREW, Trnava Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
22. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 26/2022
58/2022/DJPTT
669,16 € Crazy Family - tanečné a pohybové štúdio Divadlo Jána Palárika v Trnave
22. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 26/2022
Zmluva č. 58/2022/DJPTT
669,16 € Crazy Family - tanečné a pohybové štúdio Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
20. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. CPTT-ON-2022/002945-010
56/2022/DJPTT
281,86 € Ministerstvo vnútra SR Divadlo Jána Palárika v Trnave
20. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 25/2022
57/2022/DJPTT
1 129,62 € Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu Divadlo Jána Palárika v Trnave
20. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. CPTT-ON-2022/002945-010
Zmluva č. 56/2022/DJPTT
281,86 € Ministerstvo vnútra SR Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1