Centrálny register zmlúv

Divadlo Jána Palárika v Trnave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 21/2022
45/2022/DJPTT
783,10 € Základná umelecká škola M. Schneidra Trnavského Divadlo Jána Palárika v Trnave
27. Máj 2022
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 08/2022
46/2022/DJPTT
3 300,00 € Slovenské komorné divadlo Divadlo Jána Palárika v Trnave
27. Máj 2022
Zmluva o spolupráci č. 1/2022
47/2022/DJPTT
0,00 € Lovely Experience, o.z. Divadlo Jána Palárika v Trnave
27. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 21/2022
Zmluva č. 45/2022/DJPTT
783,10 € Záíkladná umelecká škola M. Schneidra Trnavského Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
27. Máj 2022
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 08/2022
Zmluva č. 46/2022/DJPTT
3 300,00 € Slovenské komorné divadlo Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
27. Máj 2022
Zmluva o spolupráci č. 1/2022
Zmluva č. 47/2022/DJPTT
0,00 € Lovely Experience Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
18. Máj 2022
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 6/2022
43/2022/DJPTT
3 200,00 € Městské divadlo Zlín Divadlo Jána Palárika v Trnave
18. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 20/2022
44/2022/DJPTT
557,16 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Divadlo Jána Palárika v Trnave
18. Máj 2022
Zmlua o odohraní divadelného predstavenia č. 6/2022
Zmluva č. 43/2022/DJPTT
3 200,00 € Městské divadlo Zlín Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
18. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 20/2022
Zmluva č. 44/2022/DJPTT
557,16 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
17. Máj 2022
Barterova zmluva
42/2022/DJPTT
208,80 € Víno MRVA&STANKO, a.s. Divadlo Jána Palárika v Trnave
17. Máj 2022
Barterova zmluva
Zmluva č. 42/2022/DJPTT
208,80 € VÍNO MRVA & STANKO, a.s. Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
16. Máj 2022
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 05/2022
41/2022/DJPTT
300,00 € Mestská knižnica mesta Piešťany Divadlo Jána Palárika v Trnave
16. Máj 2022
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 05/2022
Zmluva č. 41/2022/DJPTT
300,00 € Mestská knižnica mesta Piešťany Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
12. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 19/2022
40/2022/DJPTT
1 397,16 € Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu Divadlo Jána Palárika v Trnave
12. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 19/2022
Zmluva č. 40/2022/DJPTT
1 397,16 € Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
11. Máj 2022
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 7/2022
39/2022/DJPTT
1 370,00 € Divadelné centrum Divadlo Jána Palárika v Trnave
11. Máj 2022
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 07/2022
Zmluva č. 39/2022/DJPTT
1 370,00 € Divadelné centrum Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
6. Máj 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepl - časť D, Dohoda o zálohových platbách na rok 2022
37/2022/DJPTT
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Divadlo Jána Palárika v Trnave
6. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní odborných, metodických, legislatívnych, poradenských a realizačných služieb pri realizácii procesov verejného obstarávania s použitím metodík vedomostnej ekonomiky a tovaroznalectva
38/2022/DJPTT
2 490,00 € Obstarávacie trhovisko Slovenska Divadlo Jána Palárika v Trnave