Centrálny register zmlúv

Divadlo Jána Palárika v Trnave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 23/2022
54/2022/DJPTT
1 296,84 € Rusalka, o.z. Divadlo Jána Palárika v Trnave
13. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 23/2022
Zmluva č. 54/2022/DJPTT
1 296,84 € Rusalka, o.z. Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
10. Jún 2022
Zmluva o zabezpečení stravovania
53/2022/DJPTT
0,00 € Up Déjeuner, s.r.o Divadlo Jána Palárika v Trnave
10. Jún 2022
Zmluva o zabezpečení stravovania
Zmluva č. 53/2022/DJPTT
0,00 € Up Déjeuner, s.r.o Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
9. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 18/2022
52/2022/DJPTT
1 517,50 € Synagoga, s.r.o Divadlo Jána Palárika v Trnave
9. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 18/2022
Zmluva č. 52/2022/DJPTT
1 517,50 € Synagoga, s.r.o. Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
7. Jún 2022
Zmluva o vytvorení diela a poskytnutí umeleckého výkonu
51/2022/DJPTT
8 960,00 € Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj Divadlo Jána Palárika v Trnave
7. Jún 2022
Zmluva o vytvorení diela a poskytnutí umeleckého výkonu
Zmluva č. 51/2022/DJPTT
Doplnená
8 960,00 € Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
6. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 22/2022
50/2022/DJPTT
7,67 € Synagoga, s.r.o Divadlo Jána Palárika v Trnave
6. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 22/2022
Zmluva č. 50/2022/DJPTT
7,67 € Synagoga, s.r.o. Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
3. Jún 2022
Zmluva o spolupráci č. 219/2022
Zmluva č. 48/2022/DJPTT
0,00 € Hudobné centrum Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
3. Jún 2022
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 09/2022
49/2022/DJPTT
1 370,00 € Divadelné centrum Divadlo Jána Palárika v Trnave
3. Jún 2022
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 09/2022
Zmluva č. 49/2022/DJPTT
1 370,00 € Divadelné centrum Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
2. Jún 2022
Zmluva o spolupráci č. 219/2022
48/2022/DJPTT
0,00 € Hudobné centrum Divadlo Jána Palárika v Trnave
27. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 21/2022
45/2022/DJPTT
783,10 € Základná umelecká škola M. Schneidra Trnavského Divadlo Jána Palárika v Trnave
27. Máj 2022
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 08/2022
46/2022/DJPTT
3 300,00 € Slovenské komorné divadlo Divadlo Jána Palárika v Trnave
27. Máj 2022
Zmluva o spolupráci č. 1/2022
47/2022/DJPTT
0,00 € Lovely Experience, o.z. Divadlo Jána Palárika v Trnave
27. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 21/2022
Zmluva č. 45/2022/DJPTT
783,10 € Záíkladná umelecká škola M. Schneidra Trnavského Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
27. Máj 2022
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 08/2022
Zmluva č. 46/2022/DJPTT
3 300,00 € Slovenské komorné divadlo Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
27. Máj 2022
Zmluva o spolupráci č. 1/2022
Zmluva č. 47/2022/DJPTT
0,00 € Lovely Experience Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1