Centrálny register zmlúv

Obec Lozorno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
060/2024
60,00 € Obec Lozorno Anna Ledníková
24. Apríl 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo
48/2024
38 955,02 € KAMI PROFIT, s. r. o. Obec Lozorno
24. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
061/2024
60,00 € Obec Lozorno Viliam Zeman
22. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci pri organizovaní spoločenského / kultúrneho / športového podujatia
47/2024
0,00 € Súkromná základná umelecká škola Lozorno Obec Lozorno
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
057/2024
60,00 € Obec Lozorno Mária Komínková
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
058/2024
35,00 € Obec Lozorno Mária Komínková
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
059/2024
35,00 € Obec Lozorno Mária Komínková
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
46/2024
5 000,00 € Mgr. Andrej Gunár, advokát Obec Lozorno
17. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
055/2024
60,00 € Obec Lozorno Anna Matúšková
17. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
056/2024
35,00 € Obec Lozorno Anna Matúšková
10. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení stravovania a benefitov
45/2024
0,00 € Up Déjeuner, s. r. o. Obec Lozorno
5. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
42/2024
24 149,64 € HÍLEK a spol., a.s. Obec Lozorno
5. Apríl 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
43/2024
12 877,16 € HÍLEK a spol., a.s. Obec Lozorno
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme dopravného prostriedku
44/2024
40,00 € Obec Lozorno Športový klub Lozorno, futbalový oddiel
27. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
052/2024
60,00 € Obec Lozorno Arnold Foltýn
27. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
053/2024
60,00 € Obec Lozorno Arnold Foltýn
27. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
054/2024
60,00 € Obec Lozorno Antónia Rácová
25. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o autorskom dozore
38/2024
0,00 € SUPERATELIER, s.r.o Obec Lozorno
25. Marec 2024
Zmluva č. 324 0015 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
39/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Lozorno
25. Marec 2024
Zmluva o dielo
40/2024
17 852,40 € ELSD, s.r.o. Obec Lozorno