Centrálny register zmlúv

Obec Lozorno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Január 2024
Dohoda o zmene Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka v roku 2024 (Dodatok č. 1)
2/2024
0,00 € Obec Lozorno Mgr.art Peter Vrbinčík, ArtD
11. Január 2024
Dohoda o zmene Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka - stravníka školského stravovacieho zariadenia v roku 2024 (Dodatok č. 1)
3/2024
0,00 € Obec Lozorno Global Gastro s.r.o.
11. Január 2024
Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv
4/2024
249,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty Obec Lozorno
10. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
04/2024
60,00 € Obec Lozorno Mária Rybecká
10. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
05/2024
60,00 € Obec Lozorno Zuzana Rybárová
9. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
03/2024
0,00 € Obec Lozorno Jozef Ondrovič
8. Január 2024
Mandátna zmluva
1/2024
15,00 € Ing. Beata Dolníková - ZÁHRADA HEDERA Obec Lozorno
3. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
02/2024
35,00 € Obec Lozorno Viera Holocsiová
3. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
01/2024
35,00 € Obec Lozorno Anna Hoozová
27. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka - stravníka školského stravovacieho zariadenia v roku 2024
124/2023
0,00 € Global Gastro s.r.o. Obec Lozorno
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka v roku 2024
123/2023
0,00 € Mgr.art Peter Vrbinčík, ArtD Obec Lozorno
20. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0241/2023
0,00 € Ľubomír Masár Obec Lozorno
20. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0242/2023
0,00 € Irena Kovárová Obec Lozorno
20. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0243/2023
0,00 € Miroslav Šurina Obec Lozorno
19. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0240/2023
0,00 € Anton Šúňal Obec Lozorno
18. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0239/2023
0,00 € Nora Kolláriková Obec Lozorno
18. December 2023
Kúpna zmluva
122/2023
90,00 € Irena Jurovýchová Obec Lozorno
15. December 2023
Dohoda o poskytnutí príspevku
121/2023
1 000,00 € Obec Lozorno Michal Salva
13. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
117/2023
0,00 € Obec Lozorno ŠK Lozorno - stolnotenisový oddiel
13. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
116/2023
0,00 € Obec Lozorno Tanečná škola ASTRA