Centrálny register zmlúv

Obec Lozorno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
042/2024
35,00 € Obec Lozorno Marta Švajdlenková
23. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
043/2024
35,00 € Obec Lozorno Viera Havlíková
22. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071BLV1-74-73 zo dňa 20.5.2022
29/2024
-8 540,55 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Lozorno
21. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
038/2024
60,00 € Obec Lozorno Radomír Hájek
21. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
039/2024
60,00 € Obec Lozorno Ružena Drahošová
21. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
040/2024
35,00 € Obec Lozorno Anna Špačeková
20. Február 2024
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
28/2024
864,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Lozorno
15. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
26/2024
0,00 € MK hlas, s.r.o. Obec Lozorno
15. Február 2024
Zmluva o dielo
25/2024
11 400,00 € Červená I Svitek architekti s.r.o. Obec Lozorno
15. Február 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
27/2024
0,00 € MK hlas, s.r.o. Obec Lozorno
14. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
033/2024
0,00 € Obec Lozorno Tomáš Orechovský
14. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
034/2024
60,00 € Obec Lozorno Brigita Hricková
14. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
035/2024
60,00 € Obec Lozorno Jozef Valent
14. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
036/2024
0,00 € Obec Lozorno Jozef Valent
14. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
037/2024
0,00 € Obec Lozorno Elena Hofferová
13. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov obce
21/2024
18 000,00 € Obec Lozorno Športový klub Lozorno, futbalový oddiel
13. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov obce
22/2024
3 875,00 € Obec Lozorno Mažoretky SOFFI Lozorno
13. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov obce
23/2024
2 875,00 € Obec Lozorno ŠK Lozorno - stolnotenisový oddiel
13. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov obce
24/2024
1 500,00 € Obec Lozorno Karate klub ZOKU
13. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
032/2024
60,00 € Obec Lozorno Elena Pružinská