Centrálny register zmlúv

Obec Lozorno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01954
63/2024
15 000,00 € Bratislavský samosprávny kraj Obec Lozorno
22. Máj 2024
Preberací protokol stavby
64/2024
0,00 € Irshat Abdulai Obec Lozorno
22. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 2020-024-Mse
65/2024
0,00 € Lomtec.com a.s. Obec Lozorno
20. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
063/2024
60,00 € Obec Lozorno Jozef Drahoš
20. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
064/2024
60,00 € Obec Lozorno Elena Hofferová
17. Máj 2024
Zmluva o dielo
60/2024
70 458,31 € ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. Obec Lozorno
17. Máj 2024
Dohoda o prevode a postúpení práv a povinností zo Zmluvy o nájme nebytových priestorov
61/2024
0,00 € Obec Lozorno MamaTataJojo, s.r.o.
17. Máj 2024
Zmluva o dielo
62/2024
19 302,60 € SUPERSOLAR s. r. o. Obec Lozorno
15. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
062/2024
60,00 € Obec Lozorno Jozef Mikulášek
15. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
56/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Lozorno
15. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení práva osadiť telekomunikačné zariadenie zo dňa 31.5.2019
57/2024
5 760,00 € Obec Lozorno Slovanet, a. s.
15. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
58/2024
300,00 € Obec Lozorno SZTP ZO LOZORNO
15. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí peňažného daru č. Na-068-2024
59/2024
12 078,35 € Nadácia Slovenskej sporiteľne Obec Lozorno
10. Máj 2024
Zápis o odovzdaní a prevzatí majetku (technického zhodnotenia)
55/2024
0,00 € Športový klub Lozorno, futbalový oddiel Obec Lozorno
8. Máj 2024
Dodatok č. 6 k zmluve zo dňa 19.4.2010 o poskytovaní audítorských služieb
53/2024
0,00 € RVC Senica s.r.o. Obec Lozorno
8. Máj 2024
Dodatok č. 1 Dohoda o zmene Zmluvy o poskytovaní odborných služieb
54/2024
0,00 € ejoin, s.r.o. Obec Lozorno
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
51/2024
300,00 € Obec Lozorno ANRY group s.r.o.
7. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri organizovaní spoločenského / kultúrneho / športového podujatia
52/2024
0,00 € Obec Lozorno ANRY group s.r.o.
29. Apríl 2024
Kúpna zmluva
49/2024
50,00 € Marta Jánošová Obec Lozorno
29. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
50/2024
300,00 € Obec Lozorno Jednota dócbodcov Slovenska, základná organizácia Lozorno