Centrálny register zmlúv

Obec Lozorno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2024
Zmluva o autorskom dozore
010/2024
0,00 € studený architekti s.r.o. Obec Lozorno
29. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
17/2024
60,00 € Obec Lozorno Mária Požgayová
29. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
18/2024
60,00 € Obec Lozorno Mária Požgayová
29. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
19/2024
60,00 € Obec Lozorno Mária Požgayová
26. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
16/2024
60,00 € Obec Lozorno Peter Vícen
24. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
10/2024
60,00 € Obec Lozorno Marian Suchár
24. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
11/2024
35,00 € Obec Lozorno Marian Suchár
24. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
12/2024
60,00 € Obec Lozorno Helena Balážová
24. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
13/2024
60,00 € Obec Lozorno Helena Balážová
24. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
14/2024
60,00 € Obec Lozorno Jozef Hurbanič
24. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
15/2024
60,00 € Obec Lozorno Mária Šípová
22. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
09/2024
60,00 € Obec Lozorno Mgr. Kristína Matúšková
19. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb externého manažmentu projektu "Rozšírenie - modernizácia Základnej školy v Lozorne"
8/2024
0,00 € Iter Transparens Obec Lozorno
19. Január 2024
Úplné znenie poistnej zmluvy č. 8001415556 v zmysle dodatku č.2
9/2024
2 294,71 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Lozorno
16. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
08/2024
60,00 € Obec Lozorno Daniela Strelková
16. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
6/2024
41 358,78 € HÍLEK a spol., a.s. Obec Lozorno
16. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve 01/2024
7/2024
50,00 € Ing. Jakub Gerthofer - REPARAF Obec Lozorno
15. Január 2024
Hromadná licenčná zmluva
5/2024
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Lozorno
15. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
06/2024
60,00 € Obec Lozorno Leopoldína Jerigová
15. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
07/2024
0,00 € Obec Lozorno Oľga Mundoková