Centrálny register zmlúv

Obec Lozorno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0226/2023
0,00 € Emília Kardianová Obec Lozorno
24. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0224/2023
0,00 € Anna Zemanová Obec Lozorno
22. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0220/2023
0,00 € Monika Malovcová Obec Lozorno
22. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0223/2023
0,00 € Monika Malovcová Obec Lozorno
22. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0222/2023
0,00 € Monika Malovcová Obec Lozorno
22. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0221/2023
0,00 € Monika Malovcová Obec Lozorno
21. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0213/2023
0,00 € Marta Šablicová Obec Lozorno
21. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0218/2023
0,00 € Ing. Daniela Matúšková Obec Lozorno
21. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0219/2023
0,00 € Ing. Daniela Matúšková Obec Lozorno
20. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0209/2023
0,00 € Jarmila Vyoralová Obec Lozorno
20. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0210/2023
0,00 € Jarmila Vyoralová Obec Lozorno
20. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0211/2023
0,00 € Agneša Jánošová Obec Lozorno
20. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0212/2023
0,00 € Marta Šablicová Obec Lozorno
20. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0214/2023
0,00 € Marta Šablicová Obec Lozorno
20. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0215/2023
0,00 € Anežka Brindzíková Obec Lozorno
20. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0216/2023
0,00 € Anežka Brindzíková Obec Lozorno
20. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0217/2023
0,00 € Brigita Hricková Obec Lozorno
15. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0206/2023
0,00 € Anna Nepšinská Obec Lozorno
15. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0205/2023
0,00 € Anna Matúšková Obec Lozorno
15. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0204/2023
0,00 € Veronika Komínková Obec Lozorno