Centrálny register zmlúv

Obec Lozorno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
117/2023
0,00 € Obec Lozorno ŠK Lozorno - stolnotenisový oddiel
13. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
116/2023
0,00 € Obec Lozorno Tanečná škola ASTRA
13. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
118/2023
0,00 € Obec Lozorno Športový klub Lozorno, futbalový oddiel
13. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
119/2023
0,00 € Obec Lozorno Ida Marťáková
13. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
120/2023
0,00 € Obec Lozorno Mažoretky SOFFI Lozorno
13. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0235/2023
0,00 € Marta Székelyová Obec Lozorno
13. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0234/2023
0,00 € Margita Sádovská Obec Lozorno
13. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0236/2023
0,00 € Marta Székelyová Obec Lozorno
13. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0237/2023
0,00 € Marta Székelyová Obec Lozorno
13. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0238/2023
0,00 € Lýdia Pirkfellnerová Obec Lozorno
10. December 2023
Nájomná zmluva č. ZK2023-286
113/2023
0,00 € Mobilbox SK, s. r. o. Obec Lozorno
10. December 2023
Dohoda č. 23/02/010/15
114/2023
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Malacky Obec Lozorno
10. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01308
115/2023
1 000,00 € Bratislavský samosprávny kraj Obec Lozorno
6. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0233/2023
0,00 € Jana Kožuchová Obec Lozorno
5. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP číslo zmluvy: MK-035/2023/SOIROPPO3-302071BNM1/1
112/2023
57 509,39 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Obec Lozorno
4. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0229/2023
0,00 € Anna Foltýnová Obec Lozorno
4. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0230/2023
0,00 € Anna Foltýnová Obec Lozorno
4. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0231/2023
0,00 € Renáta Klasová Hullmanová Obec Lozorno
4. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0232/2023
0,00 € Renáta Klasová Hullmanová Obec Lozorno
29. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0227/2023
0,00 € Anna Matúšková Obec Lozorno