Centrálny register zmlúv

Obec Píla

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
02/2024
400,37 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Píla
29. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
172/2024
26,60 € Obec Píla Mária Meszárošová
5. Január 2024
PZP Unimog
01/2024
257,78 € Generali Poisťovňa Obec Píla
30. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Píla v roku 2023
29/2023
1 500,00 € Rímskokatolícka Cirkev farnosť Častá Obec Píla
20. December 2023
Poistná zmluva
28/2023
28,16 € UNIQA pojišťovna, a.s. Obec Píla
15. December 2023
Zmluva o nakladaní s odpadom
27/2023
0,00 € Skládka odpadov - Dubová, s.r.o. Obec Píla
12. December 2023
Zmluva o dielo - školenie MŠ
26/2023
140,00 € Edusteps Obec Píla
4. December 2023
DOHODA o zriadení spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce Píla a obce Dubová
25/2023
500,00 € Obec Dubová Obec Píla
28. November 2023
Zmluva o dodávke elektirny
24/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Píla
27. November 2023
kúpna zmluva
23/2023
100,00 € Mirko Veverka Obec Píla
8. November 2023
Zmluva o dielo
22/2023
0,00 € Edusteps Obec Píla
26. Október 2023
D O D A T O K č. 1 k Z m l u v e č. PHZ-OPK1-2019-003167
18/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Píla
26. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
19/2023
0,00 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. Obec Píla
26. Október 2023
ZMLUVA O AKTUALIZÁCII PROGRAMOV
20/2023
228,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Píla
26. Október 2023
ZMLUVA O POVERENÍ SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
21/2023
0,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Píla
25. Október 2023
Zmluva o dielo - Ihrisko RODINKA
13/2023
62 040,72 € ELBAS s.r.o. Obec Píla
25. Október 2023
Zmluva o spolupráci - školské ovocie
14/2023
0,00 € Boni Fructi, spol. s r.o. Obec Píla
25. Október 2023
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BA-VO-191-010/2023
15/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Píla
25. Október 2023
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-BA-VO-222-015/2023
16/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Píla
25. Október 2023
Darovacia zmluva č. KRHZ-BA-VO-222-008/2023
17/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Píla