Centrálny register zmlúv

Obec Rovinka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
188/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Obec Rovinka
22. September 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
189/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Obec Rovinka
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
190/2023
0,00 € Bratislavský samosprávny kraj Obec Rovinka
22. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
191/2023
0,00 € Anna Guttyánová Obec Rovinka
22. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
192/2023
0,00 € Viera Kotrisová Obec Rovinka
22. September 2023
Zmluva o dielo
193/2023
0,00 € M PRO, s.r.o. Obec Rovinka
19. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
179/2023
0,00 € Helena Jecková Obec Rovinka
19. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
180/2023
0,00 € Mária Blšková Obec Rovinka
19. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
181/2023
0,00 € Mária Blšková Obec Rovinka
19. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
182/2023
0,00 € Mária Blšková Obec Rovinka
19. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
183/2023
0,00 € Anna Slončíková Obec Rovinka
19. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
184/2023
0,00 € Anna Slončíková Obec Rovinka
19. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
185/2023
0,00 € Lucie Škodová Obec Rovinka
11. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
173/2023
0,00 € Alžbeta Blahutová Obec Rovinka
11. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
174/2023
0,00 € Viera Melišová Obec Rovinka
11. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
175/2023
0,00 € Pavol Blahuta Obec Rovinka
11. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
176/2023
0,00 € Jana Cettlová Obec Rovinka
11. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
177/2023
0,00 € Zuzana Hubertová Obec Rovinka
11. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
178/2023
0,00 € Zuzana Hubertová Obec Rovinka
8. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
168/2023
0,00 € Peter Vavreček Obec Rovinka