Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
410/2023
300,00 € Mesto Šala Jazdecký klub RUSTY
21. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
405/2023
800,00 € Mesto Šala RADA ŠPORT o.z.
21. Jún 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
390/2023
500,00 € Mesto Šala Benkovičová Renáta
21. Jún 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
389/2023
500,00 € Mesto Šala Pecárová Mária
21. Jún 2023
Nájomná zmluva
349/2023
331,92 € Športovo strelecký klub Mesto Šala
21. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
312/2023
1 000,00 € Mesto Šala Meetpoint Šaľa
21. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
309/2023
300,00 € Mesto Šala Meetpoint Šaľa
21. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
325/2023
800,00 € Mesto Šala Telovýchovná jednota Slávia SOUP Šaľa
21. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
315/2023
650,00 € Mesto Šala LUIGINO.sk
20. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
317/2023
300,00 € Mesto Šala Telovýchovná jednota Slovan DUSLO Šaľa
20. Jún 2023
Dohoda o splátkach dlhu
382/2023
197,66 € Mesto Šala Keszeliová Emília
20. Jún 2023
Dohoda o splátkach dlhu
376/2023
258,73 € Mesto Šala Antálková Eva, Ing.
20. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
324/2023
500,00 € Mesto Šala EUREKO bowling o. z.
20. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
319/2023
300,00 € Mesto Šala Telovýchovná jednota Slovan DUSLO Šaľa
20. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
318/2023
300,00 € Mesto Šala Telovýchovná jednota Slovan DUSLO Šaľa
20. Jún 2023
Dohoda o splátkach dlhu
384/2023
341,75 € Mesto Šala Vincze Simeon
20. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
321/2023
400,00 € Mesto Šala Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa
19. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
307/2023
1 200,00 € Mesto Šala SRRZ - RZ pri Základnej umeleckej škole
19. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
320/2023
600,00 € Mesto Šala Klub vodných športov Barakuda
16. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
316/2023
700,00 € Mesto Šala TK JUMPING