Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. September 2023
Nájomná zmluva
602/2023
29,87 € Mesto Šala Hloška Michal
19. September 2023
Dohoda o splátkach dlhu a Uznanie záväzku
603/2023
216,49 € Mesto Šala Bauhoferová Nikola
19. September 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
605/2023
0,00 € Mesto Šala Meetpoint Šaľa
18. September 2023
Zmluva o poskytnutí služieb verejného obstarávania
719/2023
2 160,00 € MP Profit PB, s. r. o. Mesto Šala
13. September 2023
Darovacia zmluva
588/2023
600,00 € Nadácia Pontis Mesto Šaľa
7. September 2023
Nájomná zmluva
464/2023
132,81 € Timko Denis Mesto Šala
7. September 2023
Zmluva o dielo
641/2023
25 800,00 € RTL Invest Slovakia s.r.o. Mesto Šala
6. September 2023
Nájomná zmluva
468/2023
150,86 € Mesto Šala Schmietková Klaudia
6. September 2023
Nájomná zmluva
469/2023
293,79 € Mesto Šala Príbojský Ján
6. September 2023
Nájomná zmluva
471/2023
192,44 € Mesto Šala Döme Radoslav
6. September 2023
Nájomná zmluva
480/2023
207,15 € Mesto Šala Šantúrová Eva
6. September 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
604/2023
0,00 € Mesto Šala Denné centrum č. 3
6. September 2023
Zmluva č. _KGR_POP3ZŠ_PKPO_750 Podpora pomáhajúcich profesií 3
499/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Šala
6. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_295 Podpora pomáhajúcich profesií 3
496/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Šala
6. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_169 Podpora pomáhajúcich profesií 3
486/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Šala
5. September 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
574/2023
29,87 € Mesto Šala Belovičová Helena
5. September 2023
Zmluva o spolupráci
551/2023
0,00 € Spoločnosť Petra Pázmánya Mesto Šala
4. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
562/2023
0,00 € ZSE Energia a.s. Mesto Šala
4. September 2023
Dodatok č. 1 k DOHODE o vydaní a vyplnení blankozmenky číslo: 000715A/CORP/2019
607/2023
700 000,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Mesto Šala
4. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o kontokorentnom úvere číslo: 000715/CORP/2019
606/2023
700 000,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Mesto Šala