Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. December 2023
Krátkodobé cestovné poistenie
961/2023
4,56 € Generali Poisťovňa Mesto Šala
14. December 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
886/2023
50,00 € Mesto Šala Fečíková Helena
14. December 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
887/2023
16,59 € Mesto Šala Fečíková Helena
14. December 2023
Nájomná zmluva
912/2023
260,43 € Mesto Šala Mészáros Imrich
13. December 2023
Nájomná zmluva
911/2023
134,98 € Mesto Šala Mészáros Dezider
13. December 2023
Nájomná zmluva
915/2023
110,74 € Mesto Šala Kováčová Anna
13. December 2023
Nájomná zmluva
916/2023
110,28 € Mesto Šala Tornóczyová Katarína
13. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
936/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
13. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
950/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
13. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
948/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
13. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
947/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
13. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
943/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
13. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
942/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
13. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
941/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
13. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
940/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
13. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
939/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
13. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
938/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
13. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
937/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
13. December 2023
Rámcová dohoda
888/2023
131 971,44 € Brantner Nové Zámky s.r.o. Mesto Šala
13. December 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
954/2023
280,00 € Mesto Šala FK Veča