Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Júl 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
428/2023
29,87 € Mesto Šala Povinský Igor
7. Júl 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
429/2023
20,00 € Mesto Šala Petrániková Silvia
7. Júl 2023
Nájomná zmluva
441/2023
230,00 € Mesto Šala Horváth Peter
7. Júl 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
430/2023
9,95 € Mesto Šala Tomášová Gabriela, RNDr.
7. Júl 2023
Dohoda o preložke telekomunikačného vedenia
402/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Mesto Šala
7. Júl 2023
Rámcová dohoda
440/2023
119 699,54 € Július Buch - BUCH Mesto Šala
7. Júl 2023
Zmluva o nájme pozemku
439/2023
50,41 € Mesto Šala SHAKIRI s.r.o.
7. Júl 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
437/2023
1 080,00 € Mesto Šala Reháková Simona
30. Jún 2023
Zmluva o odbornej garancii a poradenstve
378/2023
1 300,00 € Waradzinová Svetlana, Doc.Mgr.art. Mesto Šala
30. Jún 2023
Zmluva o odbornej garancii a poradenstve
415/2023
300,00 € Aľakša Ivan, Mgr. Mesto Šala
30. Jún 2023
Zmluva o odbornej garancii a poradenstve
416/2023
300,00 € Demková Alena Mesto Šala
30. Jún 2023
Zmluva o odbornej garancii a poradenstve
417/2023
300,00 € Julény Pavol Mesto Šala
30. Jún 2023
Zmluva o odbornej garancii a poradenstve
418/2023
300,00 € Koprivňanský Patrik Mesto Šala
30. Jún 2023
Zmluva o odbornej garancii a poradenstve
419/2023
300,00 € Kozaňák Valentín Mesto Šala
30. Jún 2023
Zmluva o odbornej garancii a poradenstve
420/2023
300,00 € Kusendová Lenka Mesto Šala
30. Jún 2023
Zmluva o odbornej garancii a poradenstve
421/2023
300,00 € Majeský Marek, Doc., ArtD. Mesto Šala
30. Jún 2023
Zmluva o odbornej garancii a poradenstve
424/2023
300,00 € Spiszak Jakub Mesto Šala
30. Jún 2023
Zmluva o odbornej garancii a poradenstve
423/2023
300,00 € Pišteková ArtD. Danica, Mgr. art. Mesto Šala
30. Jún 2023
Zmluva o odbornej garancii a poradenstve
422/2023
300,00 € Németh Boris, Mgr. art., ArtD. Mesto Šala
29. Jún 2023
Dohoda o postúpení práv a povinností
398/2023
0,00 € SYNKLAD, s.r.o. Mesto Šala