Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Jún 2023
Zmluva o nájme pozemku
436/2023
336,99 € Mesto Šala Varchulíková Monika
24. Jún 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
353/2023
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Povodie dolného Váhu, odštepný závod Mesto Šala
24. Jún 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
391/2023
29,87 € Mesto Šala Papp Dušan
24. Jún 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
392/2023
29,87 € Mesto Šala Papp Dušan
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
326/2023
200,00 € Mesto Šala Slovenský rybársky zväz MO
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
327/2023
200,00 € Mesto Šala Slovenský rybársky zväz MO
23. Jún 2023
Dohoda o splátkach dlhu
393/2023
209,86 € Mesto Šala Horváthová Mária
23. Jún 2023
Dohoda o splátkach dlhu
395/2023
257,73 € Mesto Šala Sklenárová Eva
23. Jún 2023
Dodatok č. 1 k dohode o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia
400/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Mesto Šala
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
412/2023
500,00 € HŠK Legends Šaľa, o. z. Mesto Šala
23. Jún 2023
Rámcová dohoda o poskytnutí telekomunikačných služieb mobilného operátora
433/2023
26 000,00 € Orange Slovensko,a.s. Mesto Šala
23. Jún 2023
Návrh poistnej zmluvy
434/2023
3,14 € Generali Poisťovňa Mesto Šala
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
411/2023
500,00 € Mesto Šala HKM Slovan Šaľa
23. Jún 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľov elektriny mimo domácnosti
404/2023
0,00 € ZSE Energia a.s. Mesto Šala
23. Jún 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
403/2023
0,00 € ZSE Energia a.s. Mesto Šala
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
413/2023
500,00 € Mesto Šala Veslársky klub Šaľa
22. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
406/2023
500,00 € Mesto Šala FK Veča
22. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
407/2023
300,00 € Mesto Šala FK Veča
22. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
408/2023
200,00 € Mesto Šala FK Veča
21. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
314/2023
650,00 € Mesto Šala LUIGINO.sk