Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. August 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa
507/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
8. August 2023
Zmluva o krátkodobom nájme
502/2023
30,00 € Mesto Šala Zelenay Tomáš
8. August 2023
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
493/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou Petra Pázmanya s vyučovacím jazykom maďarským - Pámány P Mesto Šala
8. August 2023
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
492/2023
0,00 € Mesto Šala Základná škola s materskou školou Petra Pázmanya s vyučovacím jazykom maďarským - Pámány P
8. August 2023
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
491/2023
0,00 € Mesto Šala Základná škola s materskou školou
8. August 2023
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
490/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou Mesto Šala
8. August 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
450/2023
500,00 € Mesto Šala Csikósová Mária
8. August 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
449/2023
500,00 € Matajsová Viera Mesto Šala
8. August 2023
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve na pozemok
544/2023
0,00 € Mesto Šala Miškovičová Gabriela, Ing.
8. August 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
515/2023
20,00 € Mesto Šala Tóthová Viera
8. August 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
514/2023
20,00 € Mesto Šala Hévizová Eva
8. August 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
513/2023
20,00 € Mesto Šala Štálniková Silvia, Ing.
9. August 2023
Krátkodobé cestovné poistenie
563/2023
31,43 € Generali Poisťovňa Mesto Šala
9. August 2023
Krátkodobé cestovné poistenie
564/2023
15,24 € Generali Poisťovňa Mesto Šala
9. August 2023
Krátkodobé cestovné poistenie
565/2023
12,38 € Generali Poisťovňa Mesto Šala
9. August 2023
Nájomná zmluva
451/2023
371,08 € Mesto Šala Mészáros Tomáš
9. August 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
517/2023
29,87 € Mesto Šala Mazan Ondrej
9. August 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
516/2023
20,00 € Mesto Šala Radičová Eva
9. August 2023
Dohoda o splátkach dlhu a Uznanie záväzku
510/2023
634,25 € Mesto Šala Packová Miroslava
9. August 2023
Darovacia zmluva
509/2023
0,00 € ProCS, s.r.o. Mesto Šala