Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Máj 2024
Zmluva o nájme pozemku
314/2024
1 924,27 € Mesto Šala Ing. Imrich Vígh - Autoškola VIa s.r.o.
21. Máj 2024
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy na pozemok
315/2024
191,32 € Mesto Šala Ing. Imrich Vígh - Autoškola VIa s.r.o.
21. Máj 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci
318/2024
0,00 € Optima Status Mesto Šala
21. Máj 2024
Mandátna zmluva
319/2024
7 900,00 € Popaďák Jozef, Ing. Mesto Šala
20. Máj 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
306/2024
500,00 € Mesto Šala Valábeková Lenka
20. Máj 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
304/2024
50,00 € Mesto Šala Kučera Jozef
20. Máj 2024
Licenčná smlouva - CE - dodatok č. 2
292/2024
1 380,00 € FT Technologies, a. s. Mesto Šala
20. Máj 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
281/2024
29,87 € Mesto Šala Ivan Milan
20. Máj 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
280/2024
29,87 € Mesto Šala Zozuľáková Margaréta, PhDr.
15. Máj 2024
Nájomná zmluva
227/2024
167,70 € Mesto Šala Pálinkáš Miroslav
15. Máj 2024
Nájomná zmluva
224/2024
132,72 € Mesto Šala Némethová Mária
15. Máj 2024
Nájomná zmluva
223/2024
161,66 € Mesto Šala Farkasová Iveta
15. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
249/2024
200,00 € Miestny odbor Matice slovenskej Šaľa Mesto Šala
15. Máj 2024
Zmluva o obstaraní diela
266/2024
0,00 € Kaufland Slovenská republika v.o.s. Mesto Šala
15. Máj 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
303/2024
20,00 € Mesto Šala Tokovicsová Silvia
15. Máj 2024
Krátkodobé cestovné poistenie
310/2024
37,26 € Generali Poisťovňa Mesto Šala
15. Máj 2024
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy na pozemok
316/2024
191,32 € Mesto Šala Techagra RV Ziharec spol. s r.o.
13. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
217/2024
200,00 € Mesto Šala HKM Slovan Šaľa
13. Máj 2024
Nájomná zmluva
229/2024
351,49 € Mesto Šala Zábojníková Jaroslava
13. Máj 2024
Nájomná zmluva
230/2024
193,11 € Mesto Šala Rácová Martina