Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutní nenávratného finančného príspevku č. Z311071BPN3
123/2024
164 740,50 € Ministerstvo dopravy a výstavby SR Mesto Šala
14. Február 2024
Darovacia zmluva
104/2024
0,00 € Samsung Electronics Slovakia, s.r.o. Mesto Šala
14. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
120/2024
240,00 € Šenšel Ema, Ing. - Škola zážitkov HARVART Mesto Šala
13. Február 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
70/2024
500,00 € Mesto Šala Rábeková Zlatica
13. Február 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
105/2024
5,00 € Mesto Šala Trautenberger Roman, Ing.
8. Február 2024
Dohoda o splátkach dlhu a Uznanie záväzku
61/2024
2 593,47 € Mesto Šala Zábojník Viliam
6. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny v domácnosti
93/2024
56,00 € ZSE Energia a.s. Mesto Šala
6. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny v domácnosti
94/2024
56,00 € ZSE Energia a.s. Mesto Šala
6. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny v domácnosti
95/2024
52,00 € ZSE Energia a.s. Mesto Šala
6. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny v domácnosti
96/2024
52,00 € ZSE Energia a.s. Mesto Šala
6. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny v domácnosti
97/2024
52,00 € ZSE Energia a.s. Mesto Šala
6. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny v domácnosti
98/2024
54,00 € ZSE Energia a.s. Mesto Šala
6. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny v domácnosti
99/2024
50,00 € ZSE Energia a.s. Mesto Šala
6. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny v domácnosti
100/2024
60,00 € ZSE Energia a.s. Mesto Šala
6. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny v domácnosti
101/2024
53,00 € ZSE Energia a.s. Mesto Šala
2. Február 2024
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve
973/2023
0,00 € Nitriansky samosprávny kraj Mesto Šala
2. Február 2024
Nájomná zmluva
23/2024
209,62 € Mesto Šala Mrlláková Eva
2. Február 2024
Nájomná zmluva
31/2024
138,98 € Mesto Šala Šipoš Juraj
2. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
75/2024
1 080,00 € Mesto Šala Samé ucho
2. Február 2024
Nájomná zmluva
34/2024
184,56 € Mesto Šala Takács Ernest