Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. August 2023
Zmluva o spolupráci
547/2023
0,00 € LABEERINT, s. r. o. Mesto Šala
25. August 2023
Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku novým záväzkom a Uznanie závúzku
583/2023
179,97 € Bujko Jozef Mesto Šala
24. August 2023
Zmluva o spolupráci
545/2023
0,00 € Čajovňa na konci vesmíru, s. r. o. Mesto Šala
24. August 2023
Zmluva o spolupráci
555/2023
0,00 € Základná umelecká škola Mesto Šala
24. August 2023
Zmluva o spolupráci
553/2023
0,00 € Obec Trnovec nad Váhom Mesto Šala
24. August 2023
Zmluva o spolupráci
552/2023
0,00 € Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre Mesto Šala
24. August 2023
Zmluva o spolupráci
550/2023
0,00 € OZ Medúza Mesto Šala
24. August 2023
Zmluva o spolupráci
549/2023
0,00 € MO Matice slovenskej Vlčany Mesto Šala
24. August 2023
Zmluva o spolupráci
548/2023
0,00 € OZ LeGrácia Mesto Šala
24. August 2023
Zmluva o spolupráci
546/2023
0,00 € Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali Mesto Šala
23. August 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
581/2023
360,00 € Mesto Šala Halász Vojtech
23. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU KZP-P04-SC411-2023-80/CWX7
586/2023
77 396,47 € Ministerstvo životného prostredia SR Mesto Šala
22. August 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
570/2023
20,00 € Mesto Šala Solčány Ondrej
22. August 2023
Zmluva o poskytnutí služieb verejného obstarávania
584/2023
2 400,00 € MP Profit PB, s. r. o. Mesto Šala
22. August 2023
Zmluva o poskytnutí služieb verejného obstarávania
585/2023
2 160,00 € MP Profit PB, s. r. o. Mesto Šala
22. August 2023
Zmluva o spolupráci
589/2023
1 000,00 € SAMSUNG Galanta, občianske združene Mesto Šala
18. August 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
567/2023
0,00 € Siemens Mobility, s.r.o. Mesto Šala
18. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
568/2023
2 000,00 € Mesto Šala Služby pre seniorov n. o.
18. August 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
569/2023
500,00 € Mesto Šala Minárik Peter
15. August 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
566/2023
42,00 € Mesto Šala Slovenský skauting, 19.zbor Obojživelnikov Šaľa, o.z.