Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
252/2024
180,00 € Mesto Šala Sedlák Marián
22. Apríl 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
263/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
246/2024
200,00 € Mesto Šala CSEMADOK Základná organizácia
18. Apríl 2024
Nájomná zmluva
82/2024
223,96 € Mesto Šala Miško Pavol
18. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
251/2024
200,00 € Mesto Šala Mészáros Attila
17. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
193/2024
37 363,00 € Národné osvetové centrum Mesto Šala
16. Apríl 2024
Zmluva o odbornej garancii a poradenstve
80/2024
500,00 € Malík Fedor, Prof. Ing., DrSc. Mesto Šala
16. Apríl 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
201/2024
29,87 € Mesto Šala Belovič Peter
15. Apríl 2024
Nájomná zmluva
84/2024
131,11 € Mesto Šala Karvaiová Erika
15. Apríl 2024
Nájomná zmluva
85/2024
147,09 € Mesto Šala Draškovičová Denisa, Mgr.
15. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
203/2024
750,00 € Mesto Šala MICROWELL, spol. s r.o.
15. Apríl 2024
Dohoda o splátkach dlhu
237/2024
352,14 € Mesto Šala Práznovská Lenka
15. Apríl 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
240/2024
263,40 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
15. Apríl 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
241/2024
263,40 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
10. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
194/2024
100,00 € Mesto Šala Výkup drahých kovov SK s.r.o.
10. Apríl 2024
Zmluva o nájme pozemku
196/2024
301,23 € Mesto Šala La Gelateria
10. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
239/2024
400,00 € Mesto Šala Divadelné centrum, s. r. o
9. Apríl 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
200/2024
20,00 € Mesto Šala Perina Ladislav
9. Apríl 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
199/2024
50,00 € Mesto Šala Šárközi Peter
9. Apríl 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
198/2024
20,00 € Mesto Šala Šárközi Miroslav