Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. August 2023
Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku novým záväzkom a Uznanie záväzku
503/2023
284,84 € Mesto Šala Filová Eva
8. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
497/2023
5 000,00 € ORLÍK o. z. Mesto Šala
8. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 889/2022
561/2023
5 954 653,96 € MBM-GROUP, a. s. Mesto Šaľa
8. August 2023
Nájomná zmluva
511/2023
140,00 € Mesto Šala Oroszi Ladislav
1. August 2023
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 483/2023 o krátkodobom nájme nebytových priestorov
504/2023
0,00 € Mesto Šaľa Samuel Szarka
1. August 2023
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
494/2023
0,00 € Mesto Šaľa Základná škola Ľudovíta Štúra
22. Júl 2023
Nájomná zmluva
448/2023
16,59 € Mesto Šala Vince Stanislav
22. Júl 2023
Nájomná zmluva
500/2023
43,15 € Mesto Šala Demín Dušan, Ing.
22. Júl 2023
Nájomná zmluva
373/2023
394,80 € Mesto Šala Kollerová Kristína
22. Júl 2023
Nájomná zmluva
372/2023
179,46 € Mesto Šala Mandák Marián
22. Júl 2023
Nájomná zmluva
368/2023
243,55 € Mesto Šala Slávik Miloš
22. Júl 2023
Nájomná zmluva
366/2023
328,30 € Mesto Šala Mezeiová Eva
21. Júl 2023
Nájomná zmluva
338/2023
126,64 € Mesto Šala Hojerová Helena
21. Júl 2023
Nájomná zmluva
340/2023
253,94 € Mesto Šala Furgaláková Soňa
21. Júl 2023
Dohoda o splátkach dlhu a Uznanie záväzku
425/2023
666,19 € Mesto Šala Tóthová Eva
21. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
495/2023
3 000,00 € Mesto Šala O. Z. O psíčkovi a mačičke
21. Júl 2023
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
489/2023
0,00 € Mesto Šala Materská škola
21. Júl 2023
Dohoda o príležitostnom spločnom verejnom obstarávaní
488/2023
0,00 € Mesto Šala Materská škola
21. Júl 2023
Nájomná zmluva
483/2023
50,00 € Mesto Šala SVBaNP V.Šrobára 571
21. Júl 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
447/2023
9,95 € Mesto Šala Molnárová Sztresnyáková Kristína