Centrálny register zmlúv

Obec Lukáčovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Október 2023
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia kotolne v bytovom dome
09102023
31 870,80 € DK TechMont s.r.o. Obec Lukáčovce
2. Október 2023
Zmluva o dielo - Predprojekčné zamerianie intervilánu obce Lukáčovce
30092023
11 820,00 € FROM, s.r.o. Obec Lukáčovce
2. Október 2023
Dohoda o skončení Zmluvy o poskytovaní stravovania
02102023
0,00 € Marián Líška Agentúra Liob Obec Lukáčovce
15. September 2023
CONTRACT BETWEEN THE COORDINATOR AND THE CO-BENEFICIARY
2023-1-SK01-KA220-SCH-000157503
400 000,00 € Ekocharita Slovensko Slovensku Obec Lukáčovce
12. September 2023
Dohoda o podmienkach poskytnutia a použitia finančného grantu v rámci projektu - Program podpory lokálnych komunít
12092023
6 000,00 € Nadácia COOP Jednota Obec Lukáčovce
12. September 2023
Zmluva o nájme bytu č. D5 na rok 2023 - 2026
120920231
0,00 € Jozef Dian, rod. Dian a Radoslava Dianová, rod. Myjavcová Obec Lukáčovce
12. September 2023
Zmluva o nájme bytu č. A5 na rok 2023 - 2026
120920232
0,00 € Denisa Prochádzková, rod. Depešová Obec Lukáčovce
9. September 2023
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka stavby
09092023
0,00 € Life and House, s.r.o. Obec Lukáčovce
6. September 2023
Kúpno-predajná zmluva / LV1525 parc. č. 363/49
06092023
360,00 € Ing. Martin Lipka, rod. Lipka Obec Lukáčovce
8. August 2023
Mandátna zmluva uzatvorená podla § 566 a nasl. Obchodného zákonníka
08082023
0,00 € Mária Hrmová EnviroConsulting Obec Lukáčovce
23. August 2023
Kúpna zmluva o predaji a kúpe osobného automobilu
23082023
0,00 € Pavel Petruš ml. Obec Lukáčovce
21. August 2023
Poistná zmluva Biznis Plus - Dodatok č. 1.
8093323246
Doplnená
0,00 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Obec Lukáčovce
15. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-Z302091DCP3-91-108
18 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Lukáčovce
28. Júl 2023
Zmluva o zhodnotení biologicky rozložiteľných odpadkov kat.20 02 01
28072023
0,00 € BP AGRO-CENTRUM spol. s r.o. Obec Lukáčovce
31. Júl 2023
Dodatok č. 2/2023 o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby
31072023
0,00 € Domov dôchodcov Milosrdného samaritána Obec Lukáčovce
31. Júl 2023
Zmluva o nájme bytu č. E7 na rok 2023 - 2026
310720231
0,00 € Anna Kozárová, rod. Ďurišová Obec Lukáčovce
19. Júl 2023
Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 19.08.2005 - sup. číslo 72
9100080724/2
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Lukáčovce
7. Júl 2023
Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 19.11.2015 - Polyfunkčný objekt
9105875322
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Lukáčovce
7. Júl 2023
Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 19.11.2015 - Kultúrny dom
9100078270
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Lukáčovce
7. Júl 2023
Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 19.11.2015 - Obecný úrad
9100078263
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Lukáčovce