Centrálny register zmlúv

Obec Lukáčovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Júl 2023
Mandátna zmluva k Územnému plánu obce Lukáčovce
04072023
1 500,00 € Ing.arch. Karol Ďurenec, s.r.o. Obec Lukáčovce
4. Júl 2023
Zmluva o nájme bytu č. A7 na rok 2023 - 2026
040720231
0,00 € Andrej Bulla, rod. Bulla a Helena Bullová, rod. Lauková Obec Lukáčovce
4. Júl 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
1112829
0,00 € Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. Obec Lukáčovce
29. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu č. C7 na rok 2023 - 2026
29062023
0,00 € Maroš Brňo Obec Lukáčovce
23. Jún 2023
Nájomná zmluva - Podpora medzigeneračných väzieb pomocou budovania a rekonštrukcie exterérových prvkov pre aktívny odpočinok
22062023
0,00 € Športový klub Magnus Obec Lukáčovce
21. Jún 2023
Výsledok informatívneho overenia podpisov a pečatí v elektronickej správe
CRZ-8010654
0,00 € DEUS DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovensko Obec Lukáčovce
20. Jún 2023
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
ZLP - 00308188
0,00 € DEUS DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovensko Obec Lukáčovce
15. Jún 2023
Zmluva o partnerstve v oblasti výstavby a prevádzky veterných elektrární
15062023
0,00 € Energiepark s.r.o. Obec Lukáčovce
12. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí služieb na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a externý manažment projektu z Plánu obnovy
06R01-20-V02
1 500,00 € PROUNION, a.s. Obec Lukáčovce
11. Jún 2023
Zmluva o dielo - Montáž technológie proti zavlhnutému murivu v ZŠ
35/2023
2 511,00 € AQUAPOL SLOVAKIA, s. r. o. Obec Lukáčovce
5. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
02062023
0,00 € MiHo Trans s.r.o. Obec Lukáčovce
30. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
30052023
0,00 € CMT Group s. r. o. Obec Lukáčovce
30. Máj 2023
Zmluva o nájme bytu č. D4 na rok 2023 - 2026
300520231
0,00 € Lýdia Nagyová, rod. Hradická Obec Lukáčovce
24. Máj 2023
Zmluva o dielo na vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie
24052023
11 940,00 € Ing. arch. Miroslav Hrušovský WAVE Obec Lukáčovce
23. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení spätného zberu použiteľného textilu
17052023
0,00 € EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, o.z. Obec Lukáčovce
22. Máj 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu, batérií a akumulátorov prostredníctvom stacionárnych kontajnerov
22052023
0,00 € ESEKOL SR s.r.o. Obec Lukáčovce
22. Máj 2023
Dodatok ku Kúpnej-predajnej zmluve zo dňa 14.10.2022
220520231
0,00 € Marián Krížik, rod. Krížik a Zuzana Krížiková, rod. Krátka Obec Lukáčovce
16. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí služby č. PL-01/2023
16052023
8 000,00 € EKOPLAN PRO, s.r.o. Obec Lukáčovce
11. Máj 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpno-predajnej zmluvy zo dňa 05.10.2022
10052023
0,00 € Pavel Chlepko, rod. Chlepko a Alena Chlepková, rod. Vadkertiová Obec Lukáčovce
3. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí peňažného daru č. NA-070-2023
Na-0702023
0,00 € Nadácia Slovenskej Sporiteľne Obec Lukáčovce