Centrálny register zmlúv

Obec Lukáčovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Október 2022
Kúpno-predajná zmluva / LV1525 parc. č. 363/46
10082022
90,00 € Edita Šedivá, rod. Cebová a Rudolf Šturek, rod. Šturek Obec Lukáčovce
8. Október 2022
Kúpno-predajná zmluva / LV1525 parc. č. 363/47
21092022
360,00 € Ing. Martin Lipka, rod. Lipka Obec Lukáčovce
8. Október 2022
Výzva: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov
29092022
0,00 € OPEN DOOR, s.r.o. Obec Lukáčovce
8. Október 2022
Kúpno-predajná zmluva / LV1525 parc. č. 363/48
05102022
0,00 € Pavel Chlepko rod. Chlepko a Alena Chlepková, rod. Vadkertiová Obec Lukáčovce
8. Október 2022
Kúpno-predajná zmluva / LV1525 parc. č. 362/14
07102022
0,00 € Martin Zachar, rod. Zachar a Ivana Zacharová, rod. Kucková Obec Lukáčovce