Centrálny register zmlúv

Obec Lukáčovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu č. A1 na rok 2023 - 2026
250420231
0,00 € Marián Kleiman a Zuzana Kleimanová, rodená Kristofčáková Obec Lukáčovce
27. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
27042023
0,00 € ENVIROPOL SK s. r. o. Obec Lukáčovce
26. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu č. E8 na rok 2023 - 2026
25041992
0,00 € Július Tankovský Obec Lukáčovce
26. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu č. E3 na rok 2023 - 2026
25042023
0,00 € Darina Režová Obec Lukáčovce
12. Apríl 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní stravovania
11041992
0,00 € Marián Líška Agentúra Liob Obec Lukáčovce
22. Marec 2023
Zmluva o prenájme softvéru
21032023
329,87 € SmartBooks, a.s. Základná škola s materskou školou, Hlavná 191, Lukáčovce
21. Január 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 2022
10062022
1 500,00 € N.M- Audit, spol s.r.o. Obec Lukáčovce
14. Január 2023
Dodatok č. 1/2023 o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby
130123
0,00 € Domov dôchodcov Milosrdného samaritána Obec Lukáčovce
11. Január 2023
Zmluva o nájme bytu č. B7
10012023
0,00 € Miloš Tankovský Obec Lukáčovce
31. December 2022
Mandátna zmluva uzatvorená podl'a § 566
31122022
Doplnená
0,00 € Lukáš Šiška Obec Lukáčovce
30. December 2022
Dodatok k Zmluvám o dodávke plynu
30122022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Lukáčovce
29. December 2022
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s viacerými prijímateľmi v rámci programu ERASMUS+1
2022-1-SK01-KA210-SCH-000080887
60 000,00 € Ekocharita Slovensko Slovensku Obec Lukáčovce
8. December 2022
Dodatok č. 2/ Kúpno-predajná zmluva / LV1525 parc. č. 363/46
08122022
0,00 € Edita Šedivá, rod. Cebová a Rudolf Šturek, rod. Šturek Obec Lukáčovce
30. November 2022
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu
30112022
0,00 € Ústav hydrológie SAV, v. v. i. Obec Lukáčovce
17. November 2022
Dodatok k zmluve uzatvorenej dňa 19.8.2002
14112022
0,00 € Nitrianske komunálne služby, s.r.o. Obec Lukáčovce
11. November 2022
Kúpno-predajná zmluva / LV1525 parc. č. 362/22
11112022
550,00 € Vladimír Trebichalský, rod. Trebichalský a Jana Trebichalská, rod. Šindolárová Obec Lukáčovce
20. Október 2022
Dodatok č. 1/ Kúpno-predajná zmluva / LV1525 parc. č. 363/46
20102022
90,00 € Edita Šedivá, rod. Cebová a Rudolf Šturek, rod. Šturek Obec Lukáčovce
17. Október 2022
Kúpno-predajná zmluva / LV1525 parc. č. 362/36
14102022
380,00 € Martin Krížik, rod. Krížik a Zuzana Krížiková, rod. Krátka Obec Lukáčovce
8. Október 2022
Kúpno-predajná zmluva / LV1525 parc. č. 363/46
10082022
90,00 € Edita Šedivá, rod. Cebová a Rudolf Šturek, rod. Šturek Obec Lukáčovce
8. Október 2022
Kúpno-predajná zmluva / LV1525 parc. č. 363/47
21092022
360,00 € Ing. Martin Lipka, rod. Lipka Obec Lukáčovce