Centrálny register zmlúv

Mesto Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Máj 2024
Kúpna zmluva č. Z20243928_Z
OK/0542/2024
2 500,00 € CHEMOLAK a.s. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
27. Máj 2024
NHM č.18416/24
NHM/0502/2024
17,00 € Šimonová Katarína, Ing. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
27. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2024
OF/0533/2024
165,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky Združenie maďarských rodičov na Slovensku ZŠ G. Czuczora s VJM
27. Máj 2024
N Á J O M N Á Z M L U V A č. NZ/OP/0511/2024
NZ/OP/0511/2024
12 235,14 € IPower, s.r.o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
27. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2024
OF/0519/2024
165,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky Rodičovské združenie BETHLENKO
24. Máj 2024
NHM č.18404/24
NHM/0538/2024
27,00 € Taricsová Veronika, Ing. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2024
OF/0513/2024
165,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky Olympijský klub okresu Nové Zámky
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2024
OF/0520/2024
165,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky Hodinka
23. Máj 2024
Zmluva č. OSSK/0349/2024 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi
OSSK/0349/2024
6 255,56 € Centrum sociálnych služieb – MARGARÉTA Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
23. Máj 2024
Zmluva č. OSSK/0350/2024 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi
OSSK/0350/2024
1 334,64 € OAZIS - Zariadenie soclálnych služieb Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
23. Máj 2024
Zmluva č. OSSK/0361/2024 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi
OSSK/0361/2024
667,32 € Sociálne služby VRBA n.o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
23. Máj 2024
Zmluva č. OSSK/0404/2024 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi
OSSK/0404/2024
1 248,00 € PATRIA n. o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
22. Máj 2024
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
OKU/0373/2024
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
22. Máj 2024
NHM č.18421/24
NHM/0526/2024
92,00 € Havelka Ivan Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
22. Máj 2024
NHM č.18422/24
NHM/0527/2024
27,00 € Ocskay Juraj Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
22. Máj 2024
NHM č.18423/24
NHM/0528/2024
27,00 € Ocskay Juraj Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
22. Máj 2024
NHM č.18424/24
NHM/0529/2024
17,00 € Paulusová Irena Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
22. Máj 2024
NHM č.18425/24
NHM/0530/2024
27,00 € Zachar Alexander Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
22. Máj 2024
NHM č.18426/24
NHM/0531/2024
27,00 € Novotná Katarína Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
22. Máj 2024
Dohoda o spolupráci č. OSSK/0345/2024 uzavretá v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a Zásad poskytovania príspevku krízovej intervencie zo dňa 28. 06. 2023
OSSK/0345/2024
0,00 € Valachovič Imrich Mesto-Mestský úrad Nové Zámky