Centrálny register zmlúv

Mesto Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení ochrany majetku pomocou monitorovacieho systému
MSP/0310/2024
49,00 € ENJOY Drinks & Gifts s.r.o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
24. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie skupiny HRDZA
OKU/0187/2024
4 800,00 € HRDZA, s. r. o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
23. Apríl 2024
DAROVACIA Z M L U V A podľa § 628 Občianskeho zákonníka a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v platnom znení
OSSK/0185/2024
0,00 € Slovenská republika- kancelária národnej rady SR Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
18. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení predkupného práva
DOD/0309/2024
0,00 € Gymnastický klub Nové Zámky Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
18. Apríl 2024
NHM č.18358/24
NHM/0327/2024
34,00 € Jančeková Dana Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
18. Apríl 2024
NHM č.18359/24
NHM/0341/2024
17,00 € Bari Rudolf Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
18. Apríl 2024
KÚPNA ZMLUVA
OK/0308/2024
1 575,00 € Szkokan Peter Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
18. Apríl 2024
NHM č.18360/24
NHM/0347/2024
34,00 € Kečkéš Tibor, Ing. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
17. Apríl 2024
Dodatok č. 1 (DOD/0280/2024) ku Kúpnej zmluve č. KZ/N/0006/2024
DOD/0280/2024
0,00 € McCarry Helena Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
17. Apríl 2024
NHM č.18368/24
NHM/0337/2024
27,00 € Orémuszová Petra, Mgr. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
17. Apríl 2024
NHM č.18367/24
NHM/0336/2024
34,00 € Kováčová Lujza Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
17. Apríl 2024
NHM č.18366/24
NHM/0335/2024
17,00 € Tonková Helena Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
17. Apríl 2024
NHM č.18365/24
NHM/0334/2024
27,00 € Matkovics Karol Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
17. Apríl 2024
NHM č.18364/24
NHM/0333/2024
34,00 € Knihárová Oxana, Ing. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
17. Apríl 2024
NHM č.18369/24
NHM/0338/2024
17,00 € Lehotkai Gabriel Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
16. Apríl 2024
NHM č.18356/24
NHM/0325/2024
27,00 € Slatárovič Kristian, Ing. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
16. Apríl 2024
NHM č.18357/24
NHM/0326/2024
27,00 € Maďarová Margita Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
16. Apríl 2024
NHM č.18361/24
NHM/0328/2024
27,00 € Fujašová Kornélia, MUDr. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
16. Apríl 2024
NHM č.18362/24
NHM/0329/2024
27,00 € Surányiová Marta Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
16. Apríl 2024
NHM č.18363/24
NHM/0330/2024
47,00 € Surányiová Marta Mesto-Mestský úrad Nové Zámky